Olet täällä

Gödsling och växtskydd i växthus

Finländska konsumenter värdesätter de inhemska grönsakernas kvalitet, smak och renhet. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda konsumenterna så högklassiga produkter som möjligt. Det lyckas genom att växtbeståndet sköts bra ända fram till skörden. Optimala odlingsåtgärder är viktiga också med tanke på att odlingen ska ge ett gott resultat och plantorna behålla sin växtkraft.

Samankaltaista sisältöä