Olet täällä

Tio tips för effektiv och framgångsrik sjukdomsbekämpning

1. Inled den biologiska sjukdomsbekämpningen i tid

Biologiska växtskyddsmedel innehåller levande mikrober. När dessa mikrober sätts ut i växtunderlaget eller bladverket placerar de sig på utsidan av växternas rötter, blad eller stjälkar och hindrar sjukdomsalstrarna från att angripa växten. Bekämpningen är alltså förebyggande och bör inledas i tid. Gör den första behandlingen av växtunderlaget i början av odlingen i samband med sådd, krukning eller plantering och påbörja behandlingarna av bladverket redan innan symptomen ger sig till känna eller omedelbart efter att de första symptomen har upptäckts.

 

2. Regelbunden och upprepad biobekämpning ger fördelar också på lång sikt

Regelbundet biologiskt växtskydd från växtsäsong till växtsäsong bidrar oavsett odlingsväxt till att hålla sjukdomstrycket på en låg nivå. Det är viktigt att inleda bekämpningen redan i början av odlingen, men ytterligare behandlingar behövs också senare under växtsäsongen. På detta sätt kan man så småningom uppnå en situation där antalet sjukdomsalstrare minskar och behandlingsomgångarna rentav kan glesas ut utan att sjukdomsalstrarna för den skull blir något problem.

 

3. Identifiera sjukdomsalstraren

Att identifiera sjukdomsalstraren exempelvis med hjälp av Verderas analysservice gör bekämpningen lättare och effektivare. Då kan man välja den lämpligaste produkten för respektive sjukdom, så som Mycostop för bekämpning av Fusarium-svampar och Prestop för bekämpning av Pythium-svampar. Vid en blandinfektion skräddarsys ett bekämpningsprogram som varierar olika produkter så att man får en så bred verkan som möjligt. Växelvis användning av Mycostop och Prestop har de facto gett goda resultat.

 

4. Lokalisera sjukdomsalstraren

Tack vare lokalisering av sjukdomskällan kan man styra in åtgärderna vilket ger snabbare och effektivare bekämpningsresultat. Sjukdomskällan kan spåras exempelvis i växtunderlaget, förökningsmaterialet, plantlådorna eller odlingens vattentäkt.

 

5. Välj rätt produktformula enligt användningsobjekt och användningssätt

Mycostop och Prestop WP är produkter som kan blandas i vatten och tillföras genom besprutning eller droppbevattning utan någon risk för att utrustningen täpps till. På grund av sin större partikelstorlek passar däremot Prestop Mix och GlioMix bara att blandas i växtunderlag och att spridas genom bevattning.

 

6. God odlingshygien lägger grunden för framgångsrik sjukdomsbekämpning

Rent växtunderlag och bevattningsvatten samt friskt förökningsmaterial är en bra utgångspunkt för odlingen. Förutom detta lönar det sig att se till att odlingsutrustningen och tillbehören samt konstruktionerna är väl rengjorda. Vissnade växter ska avlägsnas eftersom sjukdomsalstrarna både angriper dem eller lever kvar i dem. Genom att granska växtbeståndet regelbundet har du alltid koll på läget i fråga om sjukdomar och skadedjur.

 

7. Mikrobprodukter passar också för integrerad bekämpning

Ibland är det nödvändigt att kombinera biologisk och kemisk bekämpning. Man kan växla mellan biologisk och kemisk bekämpning med 3-5 veckors intervaller, men en akut sjukdomssituation kan kräva att bägge används samtidigt. Då ger den kemiska bekämpningen snabb förstahjälp och den biologiska bekämpningen håller sjukdomsalstraren i schack på längre sikt. Biologiska produkter går i allmänhet bra att använda tillsammans med kemiska produkter. Vid behandlingar av bladverket måste det gå minst en vecka mellan den biologiska och den kemiska behandlingen.

 

8. Biologiskt växtskydd kan användas utan karenstider och risk för resistenta sjukdomsstammar

När du använder biologiska produkter, Mycostop, Prestop eller GlioMix, kan du arbeta och bärga skörd i växthuset direkt efter behandlingen. Eftersom mikroberna i biologiska preparat bekämpar sjukdomsalstrarna med hjälp av ett flertal olika mekanismer finns det ytterst liten risk för att det bildas resistenta sjukdomsstammar.

 

9. Förvara biologiska produkter rätt

Mikrobpreparaten är levande produkter som innehåller torkat mycel och sporer. Förvara dem torrt och svalt under +8 oC, i antingen kylskåp eller frys. Mycostop och Prestop WP ska användas direkt efter att förpackningen har öppnats. GlioMix och Prestop Mix behåller sin effekt en månad i öppnad förpackning om den förvaras torrt och svalt.

 

10. Att göra en vattenblandning

Med undantag av betning av frön används alla mikrobprodukter blandade i vatten. Gör vattenblandningen i fingervarmt och rent vatten (under +42 oC). Om vattnet är varmare än så förstörs mikroberna. Använd alltid den färdiga vattenblandningen under ett och samma dygn. Mycostop och Prestop WP blandas alltid först i en liten mängd vatten tills vattenblandningen är enhetlig. Först därefter späds blandningen ut till sin slutliga brukskoncentration. GlioMix- och Prestop Mix –vattenblandningen ska röras om också under spridningen så att produkten inte samlar sig på kärlets botten.

 

Verderas analysservice

Verdera erbjuder tillförlitlig identifiering av sjukdomsalstrare och skadeinsekter i prover av växter, växtunderlag och vatten samt andra biologiska analyser enligt överenskommelse. Personlig växtskyddsrådgivning ingår i servicen.

 

Ytterligare information: Marja-Leena Lahdenperä, Verdera Oy, tfn 010 217 3736

 

Samankaltaista sisältöä