Olet täällä

Ruiskutustekniikkaa

Tekijät, jotka vaikuttavat ruiskutustulokseen:

  • Lämpötilalla on erittäin suuri merkitys lopputulokseen. On tuotteita, jotka tehotakseen vaativat tietyn minimilämpötilan, esim. Ariane S:llä ja Staranella yli +12 ºC. Useimpia rikkakasvin torjunta-aineita ei pidä ruiskuttaa, jos lämpötila on yli +20 - 25 ºC ja on aurinkoista, koska rikkakasvin lehtien ilmaraot ovat kiinni. Valmisteet eivät tällöin pääse rikkakasvin lehden sisälle ja haluttua tehoa ei saada. Jotkut tuotteet voivat kuumalla säällä aiheuttaa viljelykasviin polttovioituksia. Kuivan ja kuuman sääjakson aikana rikkakasvien lehden vahapinta on paksu ja tarvitaan hieman suurempia annoksia hyvän tehon saamiseksi. Vastaavasti kostean ja lämpimän sääjakson aikana rikkakasvit ovat herkempiä ja valmisteista riittää pienempi annos.
  • Sade on toinen merkittävä tekijä, jolla on merkitystä lopputulokseen. Eri tuotteiden välillä on suuret erot siinä, kuinka pitkä poutajakso ruiskutuksen jälkeen tarvitaan täyden tehon saamiseksi. Tämä riippuu mm. tehoaineen vaikutustavasta sekä valmisteen formulaatista. Valmisteesta riippuen poutavaatimus täyden tehon saamiseksi vaihtelee 1-6 tuntiin. Ne tuotteet, jotka hyötyvät korkeasta ilman kosteudesta, kannattaa ruiskuttaa aamulla, kun on vielä kastetta ja ilman suhteellinen kosteus on korkea. Jos kasvusto on niin märkää, että ruiskutuspisarat valuvat alas lehdiltä, on ruiskutusta siirrettävä.
  • Rikkakasvien herkkyydellä ja koolla on hyvin suuri merkitys lopputulokseen. Valittaessa kasvinsuojeluaineita, on monta eri tekijää, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Isokokoiset, jo kukka-asteella olevat, rikkakasvit ovat yleensä vaikeammin torjuttavia kuin pienellä taimiasteella olevat. Liian varhainen ruiskutusaika siemenrikkakasveja pelkästään lehtien kautta vaikuttavalla aineella (esim. Ariane S, Duplosan Super, Basagran, Express classic, Ratio ja Titus) ei myöskään ole hyvä, koska ruiskutuksen jälkeen mahdollisesti itävät rikkakasvit voivat kasvaa normaalisti. Toisaalta taas juuririkkakasveissa (mm. valvatti ja ohdake) on oltava riittävä lehtiala ja korkeutta vähintään 10 - 15 cm, jotta valmisteet tehoaisivat myös juuristoon.
  • Vaikutustapa vaihtelee eri valmisteilla; meillä on käytössä sekä lehtien että maan kautta vaikuttavia valmisteita. Valmisteet, joilla on vaikutusta maan kautta, tehoavat parhaiten maan ollessa kosteaa (esim. Butisan S, Fenix ja Gallery). Maavaikutteisilla valmisteilla maalajin ja maan multavuuden vaikutus tehoaikaan on hyvä tietää. Maan korkea multapitoisuus sitoo tehoaineita tiukasti ja valmisteiden vaikutusaika jää lyhyemmäksi. Keveillä hietamailla vastaavasti vaikutus saattaa olla liiankin voimakas ja käyttömäärä pitää mitoittaa olosuhteisiin sopivaksi.

Valmisteiden käyttöohjeissa on mainittu valmisteen käyttöön liittyviä asioita, ja on aina syytä lukea käyttöohje ennen ruiskutukseen ryhtymistä. Lisätietoja aineiden käytöstä saa aineen maahantuojalta ja/tai markkinoijalta.

Samankaltaista sisältöä