Olet täällä

Tankkiseosten kemialliset ongelmat

Kemiallisia reaktioita voi tapahtua seoksissa tehoaineitten välillä sekä tehottomien lisäaineiden tai kantonesteen kanssa. Nämä muutokset ovat usein vaikeasti ennustettavissa, koska silminnähtäviä muutoksia (esimerkiksi sakkautumista) ei välttämättä näy. Tyypillinen esimerkki tällaisesta on dimetoaatin ja malationin hajoaminen alkaalisissa olosuhteissa, mikä johtuu seoksessa olevista karbonaateista, magnesiumista tai ammoniakista. Kemialliset ongelmat tankkiseoksissa ovat kuitenkin fysikaalisia ongelmia huomattavasti epätavallisempia, koska tuotteiden valmistajat seuraavat kemiallisin analyysein ja biologisin testauksin seoksissa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Have plenty of spare time? Don’t know what to do? Why not play some casino games? Today the best online casinos Australia can offer have lots of games including pokies, roulette and craps. You will certainly feel the thrill of gambling by clicking on the place a bet or spin buttons or throwing dice. You can play games for free or risk your money.

 

Samankaltaista sisältöä