Olet täällä

Hevosen säilörehuruokinta

Karkearehut muodostavat pääosan hevosen rehuannoksesta. Hyvälaatuinen karkearehu on monipuolinen ravinnon lähde, josta hevonen saa energiaa, valkuaisaineita, kivennäisiä ja vitamiineja.

Perinteisesti tärkein karkearehu hevosten ruokinnassa on ollut kuiva heinä. Heinänkorjuuseen liittyy aina huomattava sääriski, vaikka korjuumenetelmät hyvälaatuisen heinän tuottamiseksi ovatkin kehittyneet. Säilörehua on hevosten ruokinnassa käytetty heinän korvaajana jo pitkään, mutta vasta pyöröpaalauksen yleistyminen on tehnyt säilörehusta varteenotettavan rehun hevosille myös pienissä talleissa. Esikuivattu pyöröpaalisäilörehu onkin tuoresäilörehuun verrattuna helpompaa kuljettaa, käsitellä ja myydä.

Säilörehun käyttöön hevosten ruokinnassa liittyy useita etuja. Ennen kaikkea se on pölytön karkearehuvaihtoehto. Lisäksi säilörehu on ravintoarvoltaan useimmiten kuivaa heinää parempaa, sillä säilörehua tehtäessä kasvin arvokkain osa eli lehdet saadaan talteen. Koska korjuussa ei olla sään armoilla samassa määrin kuin kuivaa heinää tehtäessä, korjuuajan ajoituksella voidaan saada ravintoarvoltaan erilaista rehua erilaisiin käyttötarkoituksiin. Hyvälaatuista säilörehua hevoset myös syövät mielellään.

Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa paalatun säilörehun valmistuksesta ja käytöstä hevosille. Opas on toteutettu Maatalouden tutkimuskeskuksen hevostutkimuksen vastuualueen, Kemira Oyj:n, Kemira GrowHow Oyj:n sekä Valio Oy:n yhteistyönä. Lisätietoja nurmen viljelystä, korjuusta ja säilönnästä löydät myös muista Yara Suomen oppaista.

Samankaltaista sisältöä