Olet täällä

Ruokohelpi

Käyttötarkoitus Ruokohelpi

Energiapolttoaine: (10 % polttoaineesta)
Sellun raaka-aine: koivukuidun veroista lyhytkuitua, ei tällä hetkellä teollista sovellutusta

Kylvö

Ruokohelpi kannattaa kylvää 12,5 cm rivivälillä. Sopiva kylvösyvyys on 1-2 cm ilman suojaviljaa. Siemenmäärä 8-10 kg/ha eli 800- 1 000 itävää siementä/neliö.

Ruokohelpi itää hitaasti 3 viikossa, myös kasvin alkukehitys on hidas, mikä lisää rikkakasveja ja kasvuston aukkoisuutta. Kylvö on tehtävä Etelä-Suomessa viimeistään kesäkuun viimeisellä viikolla ja pohjoisempana aikaisemmin.

Lohkon valinta

Ruokohelpi soveltuu parhaiten multa- ja turvemaille. Se viihtyy myös hieta- ja hiesumailla. Savimaat ovat huonoimpia. Maan pH voi olla välillä 5-7 eikä helvellä ole mitään erityisiä vaatimuksia esikasville. Ruokohelpi on poudanarka taimivaiheessa.

Sadonkorjuu

Sato korjataan keväällä kuloheinänä ennen kuin uusi kasvu on 15 cm pitkää. Keväällä korjattavan sadon kosteus on 10-15 %, eikä sitä tarvitse kuivata. Korjuuseen sopivat normaalit heinänkorjuukoneet. Sato paalataan käsittelyn helpottamiseksi (luonnonkuitu naru). Sadot savimailla 7-9 t/ha ja multa- sekä hietamailla 14- 15 t/ha. Viljelyaika on 10-12 vuotta.

Samankaltaista sisältöä