Olet täällä

Säilöntä

Rehunsäilönnässä pH lasketaan niin alas, että haitalliset ja rehua pilaavat bakteerit kuolevat. Maitohappokäyminen on rehua säilövä toivottu käymistyyppi. Rehua pilaavia bakteereita pääsee rehuun maan, vanhan rehun ja lannan mukana. Virhekäymisen johdosta rehuun voi muodostua etikkahappoa, voihappoa sekä mahdollisesti myös alkoholeja ja kaasuja. Etikkahapon muodostumista edesauttaa rehun alhainen sokeripitoisuus ja säilöntäaineen vähäinen käyttö. Virhekäyminen muuttaa myös rehun valkuaisaineen laatua huonommaksi ja heikentää rehun maittavuutta. Hyvä käymislaatu tuottaa rehua, jonka hygieeninen laatu on korkea. Tällainen rehu on turvallista käyttää ja terveellistä eläimille.
Juuri korjattua säilörehua aumassa.

Säilöntäaine on vakuutus, joka mahdollistaa tasaisen rehun laadun vaihtelevissakin olosuhteissa. Säilöntäaineet sisältävät erilaisia orgaanisia happoja ja suoloja. Hiivojen ja homeiden aiheuttama pilaantuminen lisääntyy rehumassan kuiva-ainepitoisuuden kasvaessa. Pelkkä muurahaishappo ei ole erityisen tehokas estämään pilaantumista. Siksi säilöntäaineisiin lisätään myös muita, nimenomaan homeiden ja hiivojen kasvua ehkäiseviä aineita.

AIV-liuosta annostellaan 5 l/rehutonni rehun kuiva-ainepitoisuudesta riippumatta. Pyöröpaaliin annostellaan keskimäärin 3 litraa säilöntäainetta.

Säilöntäaineen käytön edut

- rehu ei lämpene tekovaiheessa => vähemmän ravintoainetappioita
- rehun käymislaatu on parempi => maittavuus ja rehuarvo parempi
- enemmän sokereita => parempi maittavuus
- valkuaista hajoaa vähemmän ammoniakiksi => parempi maittavuus ja valkuaisarvo
- rehun hygieeninen laatu on parempi => parempi eläinterveys

Samankaltaista sisältöä