Olet täällä

Rehukaura

 

Rehukauran viljelyn tavoitteena on suuri sato ja laatupuolella korkea hehtolitrapaino ja hyvä jyväkoko, jotka tulee ottaa huomioon lajikevalinnassa. Kauran jyväkoolla on yhä enemmän merkitystä myös rehuteollisuuden käytössä, sillä merkittävä osa kaurasta käytetään rehutehtailla kuorittuna. Kauran kuoripitoisuus heikentää sen rehuarvoa.

Huippusatojen edellytyksenä on kaurallakin lohkon oikea pH, riittävä hivenravinteiden määrä, kunnossa oleva vesitalous sekä olosuhteisiin sopivan lajikkeen valinta. Kauran vedentarve on muita viljoja suurempi, mikä on hyvä huomioida lohkovalinnassa. Hivenravinteista erityisen tärkeä on mangaani, koska kaura on viljoista arin mangaanin puutokselle.

Rikkakasvitorjunnan tulee kauralla kuulua rutiinitoimenpiteisiin, sillä rikkakasvit heikentävät viljan kasvua viemällä kasvutilaa ja ravinteita sekä huonontavat rehun maittavuutta. Rehukäyttöön viljeltäessä on tärkeää myös korrensääteen käyttö tarpeen mukaan.

Kauraa voidaan käyttää kaikkien kotieläinten rehuna, sen esikasviarvo on muita viljalajeja parempi.  Kauran valkuais- ja rasvapitoisuus on ohraa korkeampi. 

Kaura soveltuu hyvin myös seoksiin muiden viljalajien kanssa, erityisesti jos tavoitteena on korjata vilja murskeviljaksi. Kauraa voi käyttää myös kotoisen valkuaisrehun tuotannossa esimerkiksi herneen tukikasvina, jolloin lajikkeen kasvuaikaan ja korrenlujuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Rehukauran markkinahintoja Suomesta
Rehukauran markkinahintoja eri EU-maista

 

Samankaltaista sisältöä