Olet täällä

Kauran lannoitus

Satoisten ja vahvakortisten kauralajikkeiden viljelyyn kannattaa panostaa. Kauraa pidetään vaatimattomana viljelykasvina, mutta laadukkaan kauran tuottaminen vaatii samaa panostusta kuin muidenkin viljojen viljely. Nykyiset kauralajikkeet vaativat ja pystyvät lakoutumatta hyödyntämään paljon ravinteita, mikä näkyy hyvänä satona ja laatuna. Lohkon viljavuuden ja satotavoitteen mukaan suunniteltu lannoitus tuottaa hyvän sadon, ison  jyväkoon sekä korkean valkuaispitoisuuden. Yara Kotkaniemen koetulosten perusteella hyväkuntoisilla lohkoilla lannoitus ollut kannattavaa nostaa ainakin ympäristökorvauksen ylärajaan asti.

Kylvölannoitus

Uudet kauralajikkeet ovat satoisia ja niihin kannattaa panostaa. Yli 100 kilon typpilannoitusmäärät voi jakaa siten, että kylvölannoituksessa käytetään lohkon viljavuuteen suunniteltu YaraMila -lannoite, josta tulee kaikki kasvin tarvitsema fosfori- ja kaliumlannoitus sekä rikkiä ja hiveniä.

Lisälannoitus

Kasvukauden aikaisen lisälannoituksen määrä mitoitetaan arvioidun satotason ja laatutavoitteiden mukaan. Mitä pidempi kasvuaika lajikkeella on, sitä enemmän se hyötyy kasvukaudenaikaisesta lisälannoituksesta. Lisätypen käyttö tehostuu, jos myös rikkiä ja muita ravinteita on riittävästi kasvin käytettävissä.

Kasvukauden lisälannoitus voidaan antaa pensomisvaiheesta alkaen ja kun tavoitteena on suuri sato viimeistään lippulehtivaiheessa. Valkuaisen nostoon tarkoitettu lannoitus tehdään röyhylle tulon jälkeen viimeistään maitotuleentumisvaiheessa. Lisälannoitukseen sopivia tuotteita

Hivenlannoitus

Kaura on viljoista herkin mangaaninpuutteelle. Lohkoilla, joiden pH on luokassa hyvä tai parempi, tai jos viljavuustutkimus osoittaa hivenpuutteita, on syytä varmistaa hiventen riittävyys hivenravinteita sisältävällä lannoitteella. Jos mangaaninpuutosoireita esiintyy kasvukaudella, lehtilannoitus tulee tehdä välittömästi ensioireiden ilmaannuttua..

YaraVita - lehtilannoitteilla voi helposti varmistaa hivenravinteiden riittävyyden kasvukaudella. Ne voi ruiskuttaa yhdessä useiden torjunta-aineiden kanssa. Kasvin riittävä hivenravinteiden saanti mahdollistaa myös muiden ravinteiden täysipainoisen hyödyntämisen.

Kauran ravinnepuutteet ovat olleet yleisiä Yara Megalab kasvianalyysin tulosten perusteella. Ravinnepuutosten oireisiin voi tutustua Yara CheckIT applikaation avulla.

 

Partner: 

Samankaltaista sisältöä