Olet täällä

Kevätvehnälajikkeet

Myllyvehnä

Kasvuajan ja muiden viljelyominaisuuksien osalta omalla tilalla sopivan vehnälajikkeen valinnassa myllyvehnää tuotettaessa on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota riittävän valkuaistason saavuttamiseen. Viljelytekniikka ja kasvukauden olosuhteet vaikuttavat valkuaistasoihin, mutta myös lajikevalinnalla on olennainen merkitys. Korkean valkuaispitoisuuden lisäksi korkea hehtolitrapaino ja korkea sakoluku ovat ominaisuuksia, joihin myllyvehnälajikkeen valinnassa tulee kiinnittää huomiota.

Rehuvehnä

Kaikki kevätvehnälajikkeet soveltuvat rehuvehnän tuotantoon. Kasvuajan lisäksi lajikevalinnassa huomiota kannattaa kiinnittää satotasoon ja suureen jyväkokoon.

Tutustu kevätvehnälajikkeisiin

 

Samankaltaista sisältöä