Olet täällä

Rehuvehnän lannoitus

Rehuvehnän viljelyssä pyritään mahdollisimman suureen viljan energiasisältöön. Suuri tärkkelyspitoisuus, korkea hehtolitrapaino  ja korkea tuhannen jyvän paino sekä matala kuoripitoisuus ovat korkeaenergisen sadon tunnusmerkkejä.

Lannoitus keväällä

Satoisien kevätvehnien lannoitus kannattaa jakaa. Yara Kotkaniemen koetulosten perusteella hyväkuntoisilla lohkoilla lannoitus ollut kannattavaa nostaa ainakin ympäristökorvauksen ylärajaan asti.

Kylvölannoituksella varmistetaan rehevä kasvusto, joka pystyy hyödyntämään myös kasvukauden aikaisen lisälannoituksen. On tärkeää saada riittävä verso- ja jyvälukumäärä kehittymään kasvukauden alusta alkaen. Liian matala kylvölannoitus on riski kuivina keväinä. Harvaksi jäänyt kasvusto ei anna kunnon satoa, vaikka lisälannoituksesta huolehdittaisiin.

Rehuvehnän viljelyssä voidaan panostaa lähinnä satotasoon ja silloin koko lannoituksen painottaminen kasvukauden alkuun on perustelua. Aikaisella lisälannoituksella päästään samaan lopputulokseen sadossa kuin kertalannoituksella keväällä.

Suuret typpilannoitusmäärät kannattaa jakaa siten, että kylvölannoituksessa käytetään lohkon viljavuuteen suunniteltu YaraMila -lannoite, josta tulee kaikki kasvin tarvitsema fosfori- ja kaliumlannoitus sekä rikkiä ja hiveniä. Lohkollesi sopivan tuotteen voit etsiä lannoitusohjelma laskurilla.

Kasvukaudenaikainen lisälannoitus

Kasvukauden aikainen lisälannoitus mitoitetaan arvioidun satotason ja laatutavoitteiden mukaan. Rehevät, hyvässä kasvussa olevat kasvustot tarvitsevat lisätyppeä ja -rikkiä. Mitä pidempi kasvuaika lajikkeella on, sitä enemmän se hyötyy kasvukaudenaikaisesta lisälannoituksesta. Lisätypen käyttö tehostuu, jos myös rikkiä ja muita ravinteita on riittävästi kasvin käytettävissä. Vehnä tarvitsee 1 kilon rikkiä 7 typpikiloa kohden.

Pensomisvaiheesta tähkimisen alkuun annetulla lisätypellä vaikutetaan pääosin sadon määrään. Tähkävaiheesta - maitotuleentumisvaiheeseen tehty typpilannoitus puolestaan lisää jyvien valkuaispitoisuutta. Lisälannoitukseen sopivia tuotteita.

Satoisan rehuvehnän lannoituksen 6250 kilon sadolle voi jakaa esimerkiksi näin: 120 kg typpeä YaraMila lannoitteena kylvön yhteydessä + 45 kg korrenkasvuvaiheessa YaraBelana.

Hivenlannoitus

Mailla, joiden pH on luokassa hyvä tai parempi, on syytä varmistaa hivenravinteiden riittävyys. Kevätvehnän hivenlannoitus voidaan hoitaa käyttämällä kylvölannoituksessa hiveniä sisältävää lannoitetta.

YaraVita - lehtilannoitteilla voi helposti varmistaa hivenravinteiden riittävyyden kasvukaudella. Ne voi ruiskuttaa yhdessä useiden torjunta-aineiden kanssa. Kasvin riittävä hivenravinteiden saanti mahdollistaa myös muiden ravinteiden täysipainoisen hyödyntämisen.

Vehnien ravinnepuutteet ovat olleet yleisiä Yara Megalab kasvianalyysin tulosten perusteella. Ravinnepuutosten oireisiin voi tutustua Yara CheckIT applikaation avulla.

 

Partner: 

Samankaltaista sisältöä