Olet täällä

Iki -lajikekuvaus

lajikkeet

IkiBOR - timotei

Erittäin kestävä timotei Keski- ja Pohjois-Suomeen

Iki-timotei on pohjoisen tyypin timotei, jolle on ominaista suuri 1. niiton sato ja kohtuullinen 2. niiton sato, melko varhainen talvilepoon asettuminen syksyllä ja sen ansiosta hyvä karaistuminen, talvehtiminen ja nopea kasvuunlähtö keväällä. Suomen Lapissa jalostettu lajike koviin talvehtimisolohin.

Sato

Iki on oloissa, joissa vaaditaan kestävyyttä, satoisin lajike. Suhteellisesti parhaiten se menestyy runsaslumisilla alueilla ja suomailla.

Iki-timotei on hyvin satoisa siementimotei.

Sadon laatu

Ikin rehun laatu on hyvä.

Käyttötarkoitus

rehunurmi

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille IV, V

runsaslumisille alueille ja erityisesti suomaille heinä-, laidun- ja säilörehunurmille talvenkestävänä ja satoisana lajikkeena. Ikiä suositellaan myös siemenviljelyyn satoisana lajikkeena.

Talvenkestävyys

Iki on hyvin talvenkestävä timotei - Tuukka-timotein rinnalla talvenkestävin lajike. Talvehtii hyvin myös Lapin turvemailla.

Alkuperä

Kehitetty Tervolan, Sodankylän, Posion ja Pelson vanhoilta timoteinurmilta v. 1975 kerätyistä 850 valioyksilöstä. Nurmien enemmistö sijaitsi suomailla. Aineisto karsittiin Lapin tutkimusasemalla.

Linjanumero

Jo 0183

Kauppaantulo

1986

Kasvilajikeluetteloon tulo

1988

Lisätietoja

Boreal Kasvinjalostus Oy,
Kasvinjalostaja Pertti Pärssinen,
puh. 040 540 9195
sähköposti pertti.parssinen@boreal.fi
Tiedustelut ja palaute boreal@boreal.fi