Olet täällä

Rubinia -lajikekuvaus

lajikkeet

RubiniaBOR - timotei

Suuri sato jokaisella niittokerralla

vertaa lajiketta

Rubinia tuo timotein lajikevalikoimaan lisää satoisuutta ja erinomaista talvenkestävyyttä.

Edustajat

Tilasiemen Oy

Sato

Rubinia on erittäin satoisa timotei. Rubinian kuiva-ainesato on ollut korkea virallisissa lajikekokeissa eri-ikäisissä nurmissa ja eri viljelyvyöhykkeillä. Se on satoisuudeltaan Grindstadin tasolla ja pärjää sadontuottokyvyllään myös muille virallisissa lajikekokeissa olleille timoteilajikkeille.
Rubinian jälkikasvukyky on erittäin hyvä, jolloin sato eri niittokerroilla on ollut korkea. Rubinia sopiikin hyvin kolmen niiton korjuutaktiikkaan.

Sadon laatu

Rubinian sadon laatu on hyvä, kun niitot tehdään ajoissa. Rehun D-arvo on hieman korkeampi kuin virallisten lajikekokeiden mittarilajikkeella Grindstadilla ensimmäisessä niitossa. Jälkikasvussa Rubinian D-arvo on mittarilajikkeeseen (Grindstad) verrattuna selvästi korkeampi.

Käyttötarkoitus

rehunurmi

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I,II,III,IV

Talvenkestävyys

Talvenkestävyydeltään Rubinia on timoteilajikkeiden parhaimmistoa. Virallisissa lajikekokeissa sen talvituhoprosentti on ollut 2,8 % (2014), mikä on pienimpiä talvituhoja virallisten lajikekokeiden tuloksissa timoteiden osalta.

Siementuotanto

Rubinian siemenen tuottokyky on Borealin siemenlisäyksillä ollut erittäin hyvä.

Lisätietoja

Boreal Kasvinjalostus Oy,
Kasvinjalostaja Pertti Pärssinen
puh. 040 540 9195
s-posti pertti.parssinen@boreal.fi

Tiedustelut ja palaute boreal@boreal.fi