Olet täällä

Saana -lajikekuvaus

lajikkeet

SaanaBOR - ohra

Aikainen kaksitahoinen suosikkiohra

vertaa lajiketta

Saana on aikainen ja lujakortinen, kaksitahoinen rehu-, tärkkelys-, entsyymi- ja mallasohra. Moneen käyttöön sopivana ja eri oloihin sopeutuvana lajikkeena Saana on edelleen laajassa viljelyssä Suomessa. Sen jyväkoko on melko suuri ja lajitteluaste korkea. Saana sopii viljelyyn myös hieman happamille maille.

Sato

Moneen käyttötarkoitukseen soveltuva Saana on kasvuaikaluokassaan melko satoisa kaksitahoinen ohra.

Sadon laatu

Saana on melko suurijyväinen lajike, jonka täysjyväprosentti on korkea. Poutivissa oloissa valkuaispitoisuus ylittää mallasohralle asetetun maksimirajan muita lajikkeita herkemmin.

Aikaisuutensa ansiosta Saana tuottaa mallastuskelpoista satoa muita lajikkeita useammin sellaisina kasvukausina, jolloin tuleentuminen tapahtuu tavallista myöhempään.

Käyttötarkoitus

entsyymiohra
mallastus
rehut
tärkkelystuotanto

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I,II,IIIe

Saana soveltuu entsyymi-, mallas-, tärkkelys- ja rehuohran tuotantoon vyöhykkeille I-II sekä III-vyöhykkeen edullisille alueille.

Kasvuaika

Saana on hyvin aikainen ohra. Scarlett on sitä jonkin verran myöhäisempi, Barke ja Annabell huomattavasti myöhäisempiä.

Korsi

Saanan korsi on luja. Se on yhtä pitkä kuin Scarlett-ohran korsi, ja hieman lyhyempi kuin esim. Annabellin, Braemarin tai Barken.

Lannoitus

Mallasohran viljelyssä lannoitus tulee suunnitella huolella ottaen huomioon kyseisen lohkon maalaji ja viljavuus sekä edellisten vuosien esikasvit, niiden satotaso ja sadon valkuaispitoisuus.

Viljeltäessä Saanaa rehuohraksi sen luja korsi mahdollistaa melko runsaan typpilannoituksen käytön.

Taudinkestävyys

Saana on lajikekokeissa saastunut useimpia muita kaksitahoisia lajikkeita selvästi vähemmän rengas- ja verkkolaikkuun. Myös härmäsaastuntaa on esiintynyt erittäin vähän. Lentonoen tai viirutaudin alttiutta ei ole esiintynyt.t.

Kasvinsuojelu

Lujakortisena ja melko taudinkestävänä lajikkeena Saanan viljely ei aina edellytä kasvunsääteen käyttöä tai kasvitautien torjuntaa. Mikäli kasvunsäädettä käytetään, käyttömäärä ei saa ylittää kaksitahoisille ohrille suositeltuja alimpia määriä.

Maaperä

Saanaa suositellaan viljeltäväksi hyvät kosteussuhteet omaavilla mailla. Tällöin kasvit käyttävät lannoitetypen mahdollisimman tehokkaasti jo ennen tähkälletuloa sadon rakennusaineiksi, jolloin riski valkuaispitoisuuden noususta liian korkeaksi pienenee.

Linjanumero

Jo 1754

Kasvilajikeluetteloon tulo

1996

Lisätietoja

Boreal Kasvinjalostus Oy,
Kasvinjalostaja Elina Nissilä,
puh. 050 5622 908
sähköposti elina.nissila@boreal.fi
Tiedustelut ja palaute boreal@boreal.fi