Olet täällä

Rocket -lajikekuvaus

lajikkeet

RocketBOR - herne

Erittäin satoisa rehuherne

vertaa lajiketta

Etelä-Suomen oloihin soveltuva Rocket on satoisa keltasiemeninen hernelajike, joka soveltuu hyvin rehukäyttöön.

Sato

Rocket on erittäin satoisa lajike. Se on ollut virallisissa lajikekokeissa selvästi satoisampi kuin Suomessa viljelyssä olevat vihreäsiemeniset ruokahernelajikkeet.

Sadon laatu

Rocketin siemen on melko pieni, jolloin siementen rikkoutumisriski on vähäinen ja sadon kuivuminenkin on nopeaa.

Valkuaispitoisuus on satoisalle lajikkeelle tyypillisesti melko alhainen, mutta sadon suuri määrä kuitenkin kompensoi Rocketin valkuaisen tuottokykyä. Rocketin valkuaissato onkin huomattavasti suurempi kuin nykyisillä ruokahernelajikkeilla.

Käyttötarkoitus

rehut

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I - II

Kasvuaika

Rocket on melko aikainen lajike. Sen kasvuaika on samaa luokkaa Karitan ja Huldan kanssa.

Varsi

Rocket on suhteellisen lujavartinen lajike. Sen varsi on melko pitkä, minkä ansiosta varren alimmatkin palot ovat hyvin irti maasta, jolloin sadon puinti helpottuu.

Alkuperä

Rocketin on jalostanut tanskalainen Toft Plant Breeding ApS. Lajikeoikeudet Suomessa omistaa Boreal Kasvinjalostus Oy

Kasvilajikeluetteloon tulo

2010

Lisätietoja

Boreal Kasvinjalostus Oy,
Kasvinjalostaja Pertti Pärssinen
puh. 040 540 9195
sähköposti pertti.parssinen@boreal.fi
Tiedustelut ja palaute boreal@boreal.fi