Olet täällä

Steinar -lajikekuvaus

lajikkeet

SteinarBOR - kaura

Huippusato lujassa korressa

vertaa lajiketta

Steinar päihittää satoisuudessaan monet muut markkinoilla olevat kaurat, mukaan lukien myöhäisemmät lajikkeet. Steinar on erittäin lujakortinen lajike ja kasvuajaltaan melko myöhäinen. Steinarin laatuetuna on iso jyvä, sekä monia muita myöhäisiä kauroja alhaisempi kuoripitoisuus. Se soveltuukin hyvin elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi sekä vientikauraksi ja erityisen hyvin myös rehukäyttöön.

Edustajat

Hankkija Oy

Sato

Steinar on yksi markkinoiden satoisimmista kauroista. Lyhyemmästä kasvuajastaan huolimatta se on satoisampi kuin Belinda. Steinar on menestynyt hyvin eteläisen Suomen kasvuoloissa, ja kasvuaikansa ansiosta myöhäisiä lajikkeita paremmin myös III-viljelyvyöhykkeellä.

Sadon laatu

Steinarin sadon laatu on hyvä. Jyvä on valkokuorinen ja iso. Steinarin hehtolitrapaino ja valkuaispitoisuus ovat samaa tasoa kuin Belindalla. Jyvän kuoripitoisuus on alhaisempi kuin Belindalla.

Käyttötarkoitus

elintarvikkeet
rehut
vienti

Sadon kayttö

Steinarin sato soveltuu ison jyväkoon ja alhaisen kuoripitoisuuden ansiosta hyvin elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi sekä vientikauraksi ja myös rehukäyttöön.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II,III

Kasvuaika

Steinar on melko myöhäinen lajike. Esimerkiksi Belindaan verrattuna Steinar on kuitenkin selvästi aikaisempi. Kokeissa Steinar on ollut kolme päivää aikaisempi kuin Belinda ja tuleentumiseen tarvittava lämpösumma on Steinarilla noin 30°C pienempi kuin Belindalla.

Korsi

Steinarin korrenlujuus on omaa luokkaansa. Se on selkeästi muita melko myöhäisiä tai myöhäisiä kauroja lujakortisempi. Hieman pidemmän kortensa ansiosta Steinar sietää kuivuutta lyhytkortisia lajikkeita paremmin.

Taudinkestävyys

Yhtenäisissä oloissa tehtyjen havaintojen perusteella Steinarin lehtilaikun kestävyys on hyvä. Siemenen peittaus ja tautientorjunta ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.

Maaperä

Steinar soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Lujakortisuutensa ansiosta Steinar on menestynyt multamailla erittäin hyvin. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon.

Alkuperä

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero

Bor 03148

Kasvilajikeluetteloon tulo

2009

Lisätietoja

Boreal Kasvinjalostus Oy,
Kasvinjalostaja Leena Pietilä,
puh. 040 540 9194
sähköposti leena.pietila@boreal.fi
Tiedustelut ja palaute boreal@boreal.fi