Olet täällä

Edvin -lajikekuvaus

lajikkeet

EdvinBOR - ohra

Erittäin satoisa rehu- ja tärkkelysohra

vertaa lajiketta

Korkean satopotentiaalin omaava Edvin on myöhäinen monitahoinen rehu- ja tärkkelysohra. Se menestyy hyvin eri maalajeilla viljelyvyöhykkeillä I-IVe.

Edustajat

Hankkija Oy

Sato

Edvinin satopotentiaali on erittäin korkea. Se on menestynyt erinomaisesti eri viljelyvyöhykkeillä ja maalajeilla erittäin hapanta maata (pH < 5) lukuun ottamatta.

Sadon laatu

Edvinin tuhannen jyvän paino on korkeampi kuin monitahoisilla lajikkeilla keskimäärin. Sen täysjyväprosentti on erittäin korkea. Hehtolitranpaino on keskimääräinen. Tärkkelyspitoisuus Edvinillä on suhteellisen korkea ja se on hyväksytty Altian tärkkelysohran sopimuslajikkeeksi.

Käyttötarkoitus

rehut
tärkkelystuotanto

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IVe

Kasvuaika

Edvin on myöhäinen monitahoinen ohra, se on päivän myöhäisempi kuin Kunnari ja keskimäärin 2-3 päivää myöhäisempi kuin Erkki.

Korsi

Edvin on kohtalaisen lujakortinen monitahoinen ohra. Verrattuna hieman aikaisempaan Erkki-ohraan Edvinin korrenlujuus on selvästi parempi. Kunnariin verrattuna Edvin on hieman lujakortisempi. Rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käytöllä estetään lakoutuminen.

Taudinkestävyys

Edvin on resistentti ohran härmää vastaan. Verkkolaikun kestävyydeltään Edvin on lajikelistan parhaimpia lajikkeita, myös kaksitahoiset ohralajikkeet huomioiden. Rengaslaikun suhteen Edvinillä ei ole erityistä kestävyyttä.

Maaperä

Edvin menestyy hyvin eri maalajeilla. Edvin on menestynyt erityisen multavilla mailla. Erittäin happamille maille (pH alle 5) Edvin ei sovellu, mutta jo viljavuusluokitukseltaan happamuudeltaan välttävillä (pH yli 5,2) mailla Edvin menestyy hyvin.

Alkuperä

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero

Bor 00725

Kasvilajikeluetteloon tulo

2008

Lisätietoja

Boreal Kasvinjalostus Oy
Kasvinjalostaja Mika Isolahti
puh. 040 027 6912
sähköposti mika.isolahti@boreal.fi
Tiedustelut ja palaute boreal@boreal.fi