Olet täällä

Lajikkeen kasvuaika

Vuorokausina ilmoitetun kasvuajan ohella kannattaa tarkastella lajikkeen tuleentumiseen vaatimaa lämpösummaa. Kasvuaika vuorokausina voi vaihdella suurestikin kesän sääoloista riippuen, mutta lämpösumma (°C) kertoo lajikkeen tuleentumiseensa vaatiman lämpösummakertymän. Viljelyvyöhykesuositukset ovat jalostajan antamia suosituksia, ja perustuvat eri koepaikoilla eri vuosina tehtyihin testauksiin.

Samankaltaista sisältöä