Olet täällä

Sadon käyttötarkoitus

Sadon käyttötarkoituksen mukaan tehty lajikevalinta sekä viljelytoimenpiteet varmistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.  Tässä on kuvattuna yleiset laatuvaatimukset käyttötarkoituksittain. Laatuvaatimukset saattavat vaihdella toimijakohtaisesti ja vuosittain.

Kaura

Elintarvikekauran tärkeimpiä laatukriteereitä ovat korkea hehtolitrapaino, suuri jyväkoko ja alhainen kuoripitoisuus. Elintarvikekäyttöön tarkoitetulle kauralle on säädetty enimmäismäärät punahomeen esiintymisestä.

Rehukauran tärkeimpiä laatukriteereitä ovat korkea hehtolitrapaino, korkea valkuaispitoisuus ja suuri jyväkoko.

Vehnä

Myllyvehnän  tärkeimpiä laatukriteerejä ovat korkea hehtolitrapaino, korkea sakoluku ja valkuaispitoisuus. Yleisesti myllyvehnän laatuhinnoittelussa perushintaisen myllyvehnän hehtolitrapaino tulee olla kevätvehnällä 76-78 kg, sakoluvun optimi on 230-280 ja valkuaispitoisuus vähintään  noin 12-13 % kevätvehnällä. Syysvehnällä hehtolitrapaino tulee olla yli 78 kg, sakoluku vähintään 180 ja valkuaispitoisuus 11,5 % tai enemmän.

Laatuvaatimukset saattavat vaihdella toimijakohtaisesti ja vuosittain.

Ohra

Mallasohran tärkeimpiä laatukriteerejä ovat hyvä itävyys, alhainen valkuaispitoisuus sekä tasalaatuinen ja määrätyn kokoinen jyvä. Kaksitahoisen mallasohran laatuvaatimuksena on noin 8-11,5 %:n valkuaispitoisuus, yli 95 %:n itävyys sekä iso ja tasakokoinen jyvä (lajite I+II yli 90 %, lajite IV alle 1,0 %).

Tärkkelysohran hinnoittelu perustuu ohran tärkkelyspitoisuuteen ja hehtolitrapainoon. Hehtolitranpainolle vähimmäisvaatimus on 62 kg. Lisähintaa maksetaan, kun tärkkelyspitoisuus on yli 60,5 % tai hehtolitra yli 70 kg.

Entsyymiohran laatuvaatimukset ovat yli 66 kg:n hehtolitrapaino sekä yli 150 dp beta-amylaasipitoisuus.

Rehuohran tärkeimpiä laatukriteerejä ovat korkea valkuaispitoisuus ja hehtolitrapaino. Hehtolitrapainon tavoite on märehtijöillä yli 62 kg ja sioilla yli 67 kg.

Ruis

Myllyrukiin tärkeimpiä laatukriteerejä ovat riittävän korkea hehtolitrapaino ja sakoluku. Tyypillisesti myllyrukiin hehtolitrapaino tulee olla yli 71 kg. Myllyjen vaatimuksena ruisjauhon sakoluvulle on puolestaan 110-140.  Alhaisen sakoluvun ruista voidaan käyttää hapanleivontaan ja mämmin valmistukseen.

Rypsi ja rapsi

Rypsin ja rapsin tärkeimpiä laatukriteereitä ovat korkea öljypitoisuus, alhainen lehtivihreä- ja rikkapitoisuus sekä riittävän alhainen kosteus.

Peruslaatuisen rypsin laatukriteerit: öljypitoisuus 40 %, lehtivihreäpitoisuus alle 20 mg/kg , kosteus 9-9,5 %, rikkapitoisuus 2-3 %. Mikäli laatu poikkeaa ilmoitetusta peruslaadusta, tehdään maksettavaan hintaan korjauksia.
 

Samankaltaista sisältöä