Olet täällä

Lapioanalyysi

Hyvä maan rakenne, vesitalous ja kasvukunnon ylläpitäminen ovat pellon sadontuottokyvyn edellytyksiä. Viljelyyn käytetyt panostukset eivät tuota toivottua tulosta, mikäli kasvun perusta on huono. Ongelmaa lisää se, että käytännön viljelyssä maan rakenteessa tapahtuvaa hidasta heikkenemistä on vaikea havaita.

Peltomaan kasvukunnon havainnointi

Maan tiivistyessä myös sen vesitalous, ilmanvaihto ja ravinteiden hyväksikäyttö heikkenee. Tämä johtaa sadon määrälliseen ja laadulliseen heikentymiseen.

Tarkkailemalla peltolohkoja voidaan päätellä heikkoon kasvuun johtaneet syyt ja löytää niille sopivat korjaustoimenpiteet. Ellei lohkon kasvukuntoa voida "kotikonstein" parantaa, viljelyyn käytettävät panostukset kannattaa kohdistaa hyvin kasvaville lohkoille ja jättää heikommat lohkot vähemmälle panostukselle.

 

 

Samankaltaista sisältöä