Olet täällä

PUHDASMAA-analyysi

Raskametallit

Kasvintuotannossa raskasmetalleilla tarkoitetaan esim. kadmiumia (Cd), kromia (Cr), kuparia (Cu), elohopeaa (Hg), nikkeliä (Ni), lyijyä Pb) ja sinkkiä (Zn). Luetteloa täydennetään usein arseenilla (As) ja koboltilla (Co). On aihetta korostaa, että luettelo sisältää myös kasvinravinteita, kuten kupari ja sinkki, osittain koboltti. Yksinomaan haitallisiksi raskasmetalleiksi voidaan määritellä Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, As.

Viljelysmaan raskasmetallipitoisuudet ja PUHDASMAAn määrittely

Raskasmetallimääritysten perusteella on laadittu luokitus viljelysmaillemme. Luokkia on kaksi: "Puhtaat maat" ja "Tavanomaiset maat". Luokittelua on verrattu Ympäristöministeriön luokitteluehdotukseen "Ei saastunut maa". Taulukot ovat tulkintaoppaassa "Viljavuustutkimuksen tulkinta peltoviljelyssä 2000" (www.farmit.net).

Luokittelu
Tulkinta

Suomalaisen peltomaan raskasmetallipitoisuutta koskeva analyysitulos varustetaan pöytäkirjalla "Puhtaanmaan todistus", jos analyysitulos osoittaa maan kuuluvan ryhmään "Puhtaat maat". Tätä tietoa voidaan hyödyntää laatujärjestelmä-, jäljitettävyys-, ja läpinäkyvyysketjuissa kuvattaessa elintarvikkeiden kulkua pellosta kuluttajan pöytään.

Samankaltaista sisältöä