Olet täällä

Rehuohra

Rehuohran tuotannossa laadulla on suuri merkitys rehuteollisuudessa, mutta myös tilan omaksi rehuksi tuotettuna.

Kaikki ohralajikkeet sopivat rehuohraksi, mutta erityisenä valintakriteerinä voi pitää korkeaa satotasoa, hyvää jyväkokoa ja korkeaa hehtolitrapainoa. Suuri jyväkoko korreloi vahvasti korkean tärkkelyspitoisuuden kanssa ja viittaa hyvään energia-arvoon.

Kotoisen rehun korkea valkuaispitoisuus vähentää ostovalkuaisen tarvetta. Laatuun ja satoon vaikuttavat ratkaisevasti lannoituksen lisäksi kasvukauden aikaiset toimenpiteet eli tautien, laon ja tuhoeläinten torjunta. Myös rikkakasvitorjunnasta tulee huolehtia, sillä rikkasiemenet viljan joukossa huonontavat selvästi rehun maittavuutta.

Samankaltaista sisältöä