Olet täällä

Tärkkelysohran kalkitus

Tärkkelysohralla pellon pH:n tulisi olla vähintään viljavuusluokassa hyvä eli pH yli 6,0. Kalkituksen perustana kannattaa käyttää uusinta viljavuustutkimusta. Kalkitus parantaa kasveille käyttökelpoisten ravinteiden saatavuutta, mikä näkyy sadon laadussa ja määrässä.

Ohran pH-suositukset eri maalajeilla:

Kalkitussuositus

Samankaltaista sisältöä