Olet täällä

Tärkkelysohran kasvinsuojelu

Kaiken kasvinsuojelun perustana on monipuolinen viljelykierto ja maan kasvukunnosta huolehtiminen. Tarpeenmukaisella kasvinsuojelulla voidaan varmistaa hyvälaatuinen ja runsas sato, jolla on markkinoita.

Tärkkelysohran kasvinsuojelu koostuu rikkakasvien-, kasvitautien- ja laontorjunnasta. Satunnaisesti ohralla voi olla tarvetta torjua myös tuholaisia. Kasvinsuojelun tarpeeseen vaikuttavat olennaisesti kasvukauden kasvuolosuhteet ja lajikevalinta. Tämän lisäksi on huomioitava lohkokohtaiset erot mm. rikkakasvilajistossa ja muokkaustavan suhteen. Hukkakauran ja muiden heinämäisten rikkakasvien torjunta pitää tarkastella tapauskohtaisesti.

Tärkkelysohralle valmiiksi suunniteltuihin ja käytännössä hyviksi todettuihin kasvinsuojeluohjelmiin voit tutustua Agrimarketin Kasvuohjelmissa. Lisäksi voit hyödyntää monipuolista KasvIT-palvelua, joka antaa suositukset kasvinsuojelutoimenpiteiksi annettujen alkuarvojen jälkeen. Lisää tietoa kasvinsuojelusta löydät myös Bernerin kasvinsuojeluoppaasta. Katso lisää sivun oikeasta laidasta.

Samankaltaista sisältöä