Olet täällä

Kevätöljykasvien lannoitus

Rapsi tarvitsee satoisampana kasvina enemmän ravinteita kuin rypsi. Öljykasvien viljelyssä kannattaa erityistä huomiota kiinnittää fosforin, rikin ja boorin riittävyyteen. Satoisa lajike tarvitsee myös riittävästi typpeä. Suurimman osan ravinteista öljykasvit ottavat varrenkasvun aikana, jolloin kasvu on kiivaimmillaan. Sadon ja öljypitoisuuden kannalta on tärkeää, että kaikkia ravinteita on tällöin kasvin tarpeeseen nähden oikea määrä käytettävissä.

Kevätlannoitus

Kevätöljykasvien lannoitus kannattaa jakaa. Yara Kotkaniemen koetulosten perusteella hyväkuntoisilla lohkoilla lannoitus ollut kannattavaa nostaa ainakin ympäristökorvauksen ylärajaan asti.

Kylvölannoituksella varmistetaan rehevä kasvusto, joka pystyy hyödyntämään myös kasvukauden aikaisen lisälannoituksen. On tärkeää saada tasainen kasvusto kehittymään kasvukauden alusta alkaen. Liian pieni kylvölannoitus on riski kuivina keväinä. Harvaksi jäänyt kasvusto ei anna kunnon satoa, vaikka lisälannoituksesta huolehdittaisiin.

Suuret typpilannoitusmäärät kannattaa jakaa siten, että kylvölannoituksessa käytetään lohkon viljavuuteen suunniteltu YaraMila -lannoite, josta tulee kaikki kasvin tarvitsema fosfori- ja kaliumlannoitus sekä rikkiä ja booria.

Kasvukaudenaikainen lisälannoitus

Jaettua lannoitusta käytettäessä valitaan täydennyslannoite,  joka sisältää typpeä ja rikkiä maan rikkitilan mukaan. Lohkoille, joissa rikki on punaisella, suositellaan YaraBela Sulfania. 

Kasvukauden aikainen lisälannoitus mitoitetaan arvioidun satotason mukaan. Rehevät, hyvässä kasvussa olevat kasvustot tarvitsevat lisätyppeä ja –rikkiä.  Öljykasvit tarvitsevat 1 kilon rikkiä 5 typpikiloa kohden. Lisälannoitukseen sopivia tuotteita.

Hivenlannoitus

Öljykasvit tarvitsevat booria enemmän kuin viljat. Mailla, joiden pH on luokassa hyvä tai parempi, on syytä varmistaa hivenravinteiden riittävyys. Öljykasvien hivenlannoitus voidaan hoitaa käyttämällä kylvölannoituksessa hiveniä sisältävää lannoitetta.

YaraVita - lehtilannoitteilla voi helposti varmistaa hivenravinteiden riittävyyden kasvukaudella. Ne voi ruiskuttaa yhdessä useiden torjunta-aineiden kanssa. Kasvin riittävä hivenravinteiden saanti mahdollistaa myös muiden ravinteiden täysipainoisen hyödyntämisen.

Ravinnepuutosten oireisiin voi tutustua Yara CheckIT applikaation avulla.

 

Partner: 

Samankaltaista sisältöä