Olet täällä

Syysöljykasvit

Syysöljykasvien viljely on viime vuosina alkanut yleistyä Suomessa. Syysöljykasvien viljelyssä kasvuston perustamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Syysöljykasvit on kylvettävä riittävän aikaisin, jo heinäkuussa, jotta kasvusto ehtii kehittää vahvan juuriston talvehtiakseen. Oikea kylvöajankohta vaikuttaa myös sadon määrään. 

Syysrypsillä siemenmäärä on 4–5 kg/ha eli 100 tainta neliölle (harjakylvössä ja kylvön myöhästyessä 6–8 kg/ha). Parhaiten syysrypsi selviää lohkoilla, joilla lumipeite säilyy pitkään ja suojelee kasvia kevään kylmiltä. Hyvin talvehtinut kasvusto kehittyy keväällä nopeasti, jolloin tuholaisten aiheuttamat viotukset jäävät pienemmiksi kuin kevätöljykasveilla.

Syysrapsi pensastuu rypsiä paremmin ja se tulee ottaa huomioon kylvössä. Tavoiteltu taimitiheys on n. 50 tainta neliölle (siemenkoosta riippuen n. 3 kg/ha). Myös syysrapsikasvuston tulee ehtiä kasvamaan riittävästi ennen talven tuloa jotta talvehtiminen ja seuraavan kasvukauden sadontuotto olisi optimaalinen. Lajikkeesta riippuen lämpösumma taimettumisen jälkeen tulisi olla 400-450 astetta jolloin kasvien juuristo on ehtinyt muodostua riittävän suureksi. Käytännössä tämä tarkoittaa että kylvö Etelä-Suomessa tulisi ajoittaa heinäkuun puolivälin/ elokuun 10. päivän välille.

 

 

Samankaltaista sisältöä