Olet täällä

Syysöljykasvien lannoitus

Syysöljykasvien korkean satopotentiaalin saa parhaiten hyödynnettyä tasapainoisella lannoituksella. Sadon ja öljypitoisuuden kannalta on tärkeää, että kaikkia ravinteita on kasvin tarpeeseen nähden oikea määrä käytettävissä. Lannoitus tulee aina tehdä viljelylohkon satotavoitteen ja viljavuustutkimuksen mukaan. Öljykasvien viljelyssä kannattaa erityistä huomiota kiinnittää fosforin, rikin ja boorin riittävyyteen. Satoisa lajike tarvitsee myös riittävästi typpeä. Kun maan pH on noin 6,5, useimpien ravinteiden saatavuus ja käyttökelpoisuus on parhaimmillaan. Suurimman osan ravinteista rypsi ottaa varrenkasvuvaiheessa, jolloin kasvu on kiivaimmillaan. 

Syyslannoitus  

Syysöljykasveille annetaan syksyllä kasvin talvella tarvitsemat ravinteet.  Fosfori- ja kaliumlannoitus jaetaan siis kahteen osaan syys- ja kevätlannoitukseen. Näin päästään entistä tarkempaan lannoitukseen kasvin ja ympäristön kannalta  ja samalla varmistetaan paras mahdollinen taloudellinen tulos. Ympäristökorvauksen mukaan syysöljykasveille voi syksyllä käyttää typpeä enintään 50 kg/ha esim. YaraMila Y 6, 294 kg/ha.


Syysöljykasvit käyttävät paljon ravinteita jo syksyllä, sillä niiden kasvuaika on kylvövuonna selvästi muita syysviljoja pidempi. On erittäin tärkeää että taimet kehittyvät voimakkaiksi syksyn aikana, jotta ne selviävät talven rasituksista. Siksi syyslannoitukseen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Kevätlannoitus  

Ensimmäinen lannoitus tehdään mahdollisimman aikaisin keväällä. Syysöljykasveille korkeille satotasoille ei pelkkä syksyllä annettu fosfori - ja kaliumlannoitus riitä, vaan sitä tulee täydentää tyydyttävässä tai sitä huonommissa viljavuusluokissa keväällä YaraMila lannoitteilla.

Toinen lannoitus tehdään pian kevätlannoituksen jälkeen, koska syysöljykasvien kehitys on erittäin nopeaa keväällä. Riittävän typpi- ja rikkimäärän saamiseksi on suositeltavaa käyttää YaraBela Sulfania. Öljykasveille suositeltu typpi-rikkisuhde on 5 kiloa typpeä ja 1 kilo rikkiä.

Hivenlannoitus

Öljykasvit tarvitsevat booria enemmän kuin viljat. Boorilannoitustarve on hyvä varmistaa viljavuustutkimuksella. Mailla, joiden pH on luokassa hyvä tai parempi, on syytä varmistaa hivenravinteiden riittävyys. Syysöljykasvien hivenlannoitus voidaan hoitaa käyttämällä hiveniä sisältävää lannoitetta.

YaraVita - lehtilannoitteilla voi helposti varmistaa hivenravinteiden riittävyyden kasvukaudella. Ne voi ruiskuttaa yhdessä useiden torjunta-aineiden kanssa. Kasvin riittävä hivenravinteiden saanti mahdollistaa myös muiden ravinteiden täysipainoisen hyödyntämisen.

Ravinnepuutosten oireisiin voi tutustua Yara CheckIT applikaation avulla.

 

Partner: 

Samankaltaista sisältöä