Olet täällä

Herneen lannoitus

Herne on typen suhteen omavarainen juurinystyräbakteerien typensidonnan ansiosta, mutta viljelyssä on hyvä tiedostaa ainakin fosforin, kaliumin, rikin ja hivenravinteiden tärkeys. Myös magnesiumin riittävyydestä tulee huolehtia.

Kylvölannoitus
Kylvön jälkeen muutaman viikon ajan, ennen kuin juurinystyrät alkavat muodostua, herne voi kärsiä typen puutteesta. Käyttämällä  maan multavuuden ja esikasvin mukaan starttityppeä 0-40 kg/ha varmistetaan hyvä herneen kasvuun lähtö ja alkukasvukauden tehokas yhteyttäminen.  YaraMila Y 6 sopii hyvin herneen lannoitukseen.

Herne on kloorinarka kasvi. Turvallisinta herneenlannoituksessa on käyttää peruna- tai puutarhalannoitteita, jotka ovat vähäkloorisia. Useimmiten lannoitusmäärät jäävät kuitenkin niin pieniksi, että klooripitoisiakin lannoitteita voi käyttää.
Karjanlantaa ei herneelle saa käyttää. Jos haluaa käyttää karjanlantaa, se pitää levittää jo esikasville.

Hivenlannoitus

Mangaani, kupari, boori ja molybdeeni  ovat tärkeitä ravinteita herneen kehitykselle. Molybdeenillä on tärkeä merkitys biologisessa typen sidonnassa. Mailla, joiden pH on luokassa hyvä tai parempi, on syytä varmistaa hivenravinteiden riittävyys. Hivenravinteita voi antaa kylvölannoituksessa käyttämällä hivenpitoisia YaraMila -lannoitetta. YaraVita -sarjasta löytyy sopivia hyvinlehtilannoitteita herneelle.

Partner: 

Samankaltaista sisältöä