Olet täällä

Myllyvehnän kalkitus

Vehnä on pH:n suhteen yksi vaativimmista viljalajeista. Myllyvehnän pH-suositus on karkeilla kivennäismailla 6,8 ja savimailla 7,0 eli viljavuusluokassa korkea. Kalkitus parantaa kasveille käyttökelpoisten ravinteiden saatavuutta, mikä näkyy sadon laadussa ja määrässä. Keskimäärin kalkituksella saatu sadonlisä on viljoilla 10-20 % riippuen pellon pH:sta ja maalajista. Kalkitus kannattaa aina perustaa voimassaolevaan viljavuustutkimukseen.

 

Vehnän pH-suositukset eri maalajeilla

 

Lue lisää kalkituksesta ja maanparannuksesta.

Samankaltaista sisältöä