Olet täällä

Rehuvehnän kasvinsuojelu

Kaiken kasvinsuojelun perustana on monipuolinen viljelykierto ja maan kasvukunnosta huolehtiminen. Tarpeenmukaisella kasvinsuojelulla voidaan varmistaa hyvälaatuinen ja runsas sato, jolla on markkinoita.

Vehnän kasvinsuojelu koostuu rikkakasvien-, kasvitautien- ja laontorjunnasta. Vehnällä laadun varmistamiseksi on yleensä on tarvetta torjua tuholaisista tähkäsääsket vehnän tähkälletulovaiheessa. Kasvinsuojelun tarpeeseen vaikuttavat olennaisesti kasvukauden kasvuolosuhteet ja lajikevalinta. Tämän lisäksi on huomioitava lohkokohtaiset erot mm. rikkakasvilajistossa ja muokkaustavan suhteen. Hukkakauran ja muiden heinämäisten rikkakasvien torjunta pitää tarkastella tapauskohtaisesti.

Syysvehnällä lumihometorjunnalla varmistetaan kasvuston terveys talven jälkeen. Paras teho on Suomessa tehdyissä kokeissa saatu tankkiseoksella Topsin 200g/ha + Proline 0,4l/ha. Syysvehnällä voi olla satunnaisesti tarvetta torjua myös muita tuholaisia kuten kahukärpästä, viirukaskasta ja etanoita. Kahukärpästä ja viirukaskasta torjutaan pyretroidivalmisteilla kuten Sumi Alpha syysviljan 2-3- lehtivaiheessa. Etanoiden esiintymistä voi ennakoida asettamalla laudanpätkiä pellon laidalla josta etanat yleensä leviävät kasvustoon. Jos laudan alle ilmaantuu etanoita kannattaa tilannetta seurata ja tarvittaessa levittää Sluxx- etanasyöttiä joka on raemainen keskipakolevittimellä levitettävä rautafosfaattivalmiste.

Vehnälle valmiiksi suunniteltuihin ja käytännössä hyviksi todettuihin kasvinsuojeluohjelmiin voit tutustua Agrimarketin Kasvuohjelmissa.  Lisää tietoa kasvinsuojelusta löydät myös Bernerin kasvinsuojeluoppaasta. Katso lisää sivun oikeasta laidasta.

Samankaltaista sisältöä