Olet täällä

Lannoitevalmisteiden ja biokaasulaitosten analyysit

 

Eurofins Viljavuuspalvelu tutkii erilaisten teollisuuden jäteaineiden soveltuvuutta maaparannus- tai maanrakennuskäyttöön. Tällaisia tutkimuksia teemme esimerkiksi:

  • lämpö- ja sähkölaitosten biotuhkista
  • yhdyskuntien jätevesilietteistä
  • komposteista
  • metsäteollisuuden biolietteistä yms. prosessiteollisuuden sivutuotteista
  • erilaisten biolaitosten syötteistä ja tuotteista

Edellisten tutkimusten lisäksi teemme analyysejä valmiista kasvualustoista myös lannoituslain mukaisilla menetelmillä (mm. seosmullat, turpeet, kompostit, jätevesilietteet, lantaseokset, mädätysjäännökset, tuhkat) sekä maanparannusaineiden rakennetutkimuksia. Teemme myös erilaisten kalkitusaineiden analyyseja.

Ravinneanalyysien lisäksi teemme määritykset raskasmetalleista, hivenravinteista sekä mikrobiologisesta laadusta.

Analyysituloksille on myös mahdollista saada käyttösuositus.

 

Samankaltaista sisältöä