Olet täällä

Viljavuustutkimus

Tilakohtainen ympäristönhoito-ohjelma ohjaa viljavuustutkimusten tekoa merkittävästi. Ohjeiden mukaan näytteet ovat voimassa viisi vuotta (näytteenottopäivä ratkaisee) ja jokaiselta yli puolen hehtaarin peruslohkolta on oltava oma näyte. Tätä pienemmät lohkot voidaan yhdistää viereiseen, saman viljelyhistorian omaavaan peruslohkoon. Yksi näyte voi edustaa korkeintaan 5 hehtaarin peltopinta-alaa, mutta suositeltavinta on ottaa näytteet maalajikohtaisesti. Täsmäviljelynäytteet otetaan max 2 ha yhtä näytettä kohden.

Infopaketti - Ohjeita viljavuusnäytteen otosta ja välineistä
Tutkimustilauksen tekeminen

Samankaltaista sisältöä