Olet täällä

Analyysit metsätalouteen

Metsän ravinnetilan määritys

Metsän kasvulle välttämättömien ravinteiden riittävyys voidaan selvittää neulas- tai metsämaa-analyysin avulla. Jos ravinnetila on selvitetty analyysein, sen avulla voidaan varmistaa lannoituksen tarpeellisuus ja välttää turhia ravinnelisäyksiä. Erityisen hyödyllistä ravinnetutkimus on silloin, kun on syytä epäillä ravinnetarjonnan poikkeavan normaalista. Tavallisimpia tällaisista tapauksista ovat:

  • jo aikaisemmin lannoitetut metsiköt, erityisesti soilla
  • peltojen metsityskohteet
  • ilmansaasteista kärsivät metsät

 

Metsämaanäytteen otto

Maanäytteiden otto-ohjeet poikkeavat toisistaan riippuen siitä, onko kyseessä luonnontilainen kangasmaa, muokattu kangasmaa, turvemaa tai metsitettävä pelto. Näytteitä voidaan ottaa aina, kun maa on sulaa.

Osanäytteitä otetaan kuviolta tai 0,5 ha alalta vähintään 10 kohdasta sankoihin. Näytteenottokohdat valitaan tasaisesti alueelta siten, että yleisnäyte olisi mahdollisimman edustava. On tärkeätä, että kustakin kuopasta tulee sankoon suunnilleen yhtä paljon maata.

 

Neulas- tai lehtinäytteenotto

Havupuissa keruuajankohta on talvella kasvukauden ulkopuolella, yleensä noin joulukuulta maaliskuulle. Tämän jakson aikana neulasten ravinnepitoisuudet ovat vakaampia kuin kasvukauden aikana.

Lehtipuista näytteet on otettava syyskesällä ennen lehtien kellastumista. Tällöin kasvu on jo lähes loppunut, mutta ravinteiden siirtyminen lehdistä oksiin ei ole vielä alkanut.

Näytteenotto-ohjeet metsätalouteen

Saatelomake neulas- ja metsämaanäytteille

 

Samankaltaista sisältöä