Olet täällä

Viherrakentaminen

Viheranalyysit

 

Rakentamisvaiheessa kasvualustan laatuun tehdyt panostukset kantavat pitkälle ylläpitovuosiin. Korkealaatuisten ja tarkasti tutkittujen kasvualustamateriaalien käytöllä saavutetaan isoja säästöjä viheralueiden, golfkenttien sekä urheilunurmikoiden hoitokuluissa.

Viherrakentamiseen suunnatut analyysipaketit sisältävät sekä kasvualustan mekaanisen rakenteen analyyseja että ravinnetasotutkimuksia. Eurofins Viljavuuspalvelu tarjoaa myös lannoitevalmistelain mukaisia kasvualusta-analyyseja esimerkiksi komposteista.

Erikoisnurmikoiden (mm. jalkapallokentät, golfviheriöt ja nurmikot A1) lannoitusten tarkentamiseen suosittelemme käytettäväksi koko kasvukauden kattavaa nurmikkosarja- pakettia. 

Suosiotaan nostavien viherkattojen analysointiin on myös oma pakettinsa.

Lisätietoja kotisivuiltamme viheranalyyseista sekä saatteet vihernäytteille

Kotipuutarhureille on myös oma pakettinsa.

Samankaltaista sisältöä