Olet täällä

Viljavuustutkimus - Näytteenotto-ohjeet

Huolellinen näytteenotto on avainasemassa luotettavien tulosten saamisessa!

Maanäytteiden  näytteenottoajankohdat

1. Aikainen kevät roudan sulamisen jälkeen, ennen toukotöitä tai nurmien kevätlannoitusta.
2. Sadonkorjuun jälkeinen syksy aina maan vahvaan routaantumiseen saakka.
3. Kasvukaudella,  varoen vuotuislannoituksen joutumista näytteen mukaan.
4. Nurmilta näytteet otetaan niiton jälkeen ennen uusintalannoitusta,  pinnasta voidaan poistaa kasvijätteet.

Kasvulohkolta maanäytteet otetaan maalajikohtaisesti, tasalaatuisista kohdista pellon yleisestä kunnosta poikkeavia paikkoja välttäen. Pisto tehdään koko muokkauskerroksen (=kyntökerroksen) syvyydeltä. Osanäyte irrotetaan kiertämällä näytekairaa myötäpäivään täysi kierros, jolloin kairan teroitettu reuna leikkaa maapatsaan irti ja näyte nousee kairan mukana ylös.

Osanäyte tarkastetaan silmämääräisesti ja siitä poistetaan roskat, kivet ja mahdollisesti mukaan tullut jankko eli pohjamaa. Tarkastuksen jälkeen näyte työnnetään esim. ruuvitaltalla suoraan näyterasiaan.

Osanäytteitä otetaan vähintään 7 näyterasiaa kohden, jolloin rasia tulee  täyteen. Turvemailla lapio on kairaa parempi näytteenottoväline. Otathan maarasian aina ihan täyteen!

Tutkimuksen voimassaoloaika 

Tilakohtainen ympäristökorvausjärjestelmä ohjaa maanäytteiden ottamista ja viljavuustutkimusten tekoa. Ohjeiden mukaan maanäytteet ovat voimassa viisi vuotta ja jokaiselta yli puolen hehtaarin peruslohkolta on oltava oma näyte. Alle 0,5 ha lohkoja voidaan yhdistää tietyin ehdoin viereiseen lohkoon. Yksi näyte voi edustaa korkeintaan 5 hehtaarin peltopinta-alaa, mutta suositeltavinta on ottaa maanäytteet maalajikohtaisesti. Muistathan tarkistaa mahdolliset ehtojen muutokset viranomaistaholta. 

Lisätietoja näytteenotosta kotisivuillamme

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy
PL 500
50101 MIKKELI
Puh. (015) 320 400

Sähköposti: viljavuuspalvelu@eurofins.fi
 

Samankaltaista sisältöä