Olet täällä

Viljavuustutkimuksen tilaaminen ja tulosten toimittaminen

Viljavuustutkimustilauksen tekeminen ja tulosten toimittaminen:

Tutkimustilaus tehdään ensisijaisesti sähköisesti Tilauslaarissa, paperilomakkeella tai näytepisteet VIPU-kartoilta paikantaen. Tulokset toimitetaan ensimmäisenö sähköpostilla ja Tuloslaariin  sekä lisämaksulla myös paperisena. Sähköiset järjestelmämme toimivat parhaiten Chrome selaimella. 

Tilauslaariin ja Tuloslaariin pääsee myös kotisivujemme kautta.

Tutkimustilaus SÄHKÖINEN TILAAMINEN

Tilauksen voi tehdä suoraan Eurofins Viljavuuspalvelun sähköisellä tilauslomakkeella osoitteessa www.tilauslaari.fi

Tilauslomakkeelle kirjaudutaan tilatunnuksella, jonka avulla palveluun saadaan oikeat peltolohkot. Lomakkeelle täytetään yhteystietojen lisäksi muut tilauksessa vaadittavat tiedot sekä maanäytteiden taustatiedot. Kun kaikki tilauksessa vaadittavat tiedot on syötetty, tilaus lähetetään sähköisesti Eurofins Viljavuuspalveluun. Jotta tilaus osataan yhdistää oikeisiin postissa lähetettäviin maanäytteisiin, tulee tehty sähköinen tilausvahvistus tulostaa ja lähettää Eurofins Viljavuuspalveluun yhdessä maanäytteiden kanssa. Tilausnumeron voi myös liittää käsinkirjoitettuna näytteiden mukaan.

Tulokset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen Tuloslaariin, josta ne voidaan suoraan siirtää haluttaessa kasvinviljelyn suunnitteluohjelmiin.Tulospöytäkirja lähetetään lisäksi laskun kanssa kotiosoitteeseen.

Perinteinen tilaaminen

Maanäyterasioiden mukana oleva tutkimussaate täytetään huolellisesti ja palautetaan näytteiden mukana.

Kartta peltolohkoista laitetaan mukaan vain silloin, jos tilauslomakkeelle on laitettu rasti kohtaan "tulokset tilataan kartallisena". Mahdollinen tilattu tai palautettava kartta- yms. materiaali lähetetään postitse tulosten mukana takaisin.

Tulosten toimittaminen

Analyysitulokset toimitetaan pöytäkirjalla postitse sekä ne löytyvät sähköisessä muodossa Tuloslaarista. Tulosten avaamiseen tarvitaan asiakasnumero ja tutkimusnumero tai asiakasnumero sekä tilatunnus. Unohtuneen asiakasnumeron voit tiedustella: viljavuuspalvelu@eurofins.fi tai 015-320400. Tuloslaarin sisäänpääsyn voi halutessaan suojata salasanan avulla.

 

Samankaltaista sisältöä