Olet täällä

Yleistä ohran viljelystä

Ohra on Suomen yleisimmin viljelty viljalaji. Se on tärkein rehuviljamme ja myös teollisuudelle merkittävä raaka-aine. Eri käyttötarkoituksiin ohraa viljeltäessä yhteinen tavoite kaikille on runsas, suurijyväinen ja puhdas sato.

Ohran viljely eri käyttötarkoituksiin vaatii viljelytekniikan erilaistamista. Myös käyttötarkoituksen mukainen lajikevalinta on perusteltua, sillä eri lajikkeilla esimerkiksi tärkkelys- ja valkuaispitoisuus vaihtelevat. Kun valitaan käyttötarkoitukseen sopiva lajike, voidaan hyödyntää tehokkaasti muita tuotantopanoksia sadon määrän ja laadun saavuttamiseksi. Mallasohran lannoitus on muuttunut uusien satoisien lajikkeiden myötä.

Ohra on kasvupaikan suhteen vaativa. Sen juuristo on melko suppea, minkä vuoksi se kärsii muita viljoja helpommin happamuudesta, märkyydestä sekä kuivuudesta.
Ohran lannoituksessa tulee ottaa huomioon kunkin käyttötarkoituksen mukaiset suositukset oikeanlaatuisen sadon saavuttamiseksi. Viljavuustutkimus antaa hyvän pohjan fosfori-, kalium- ja hivenlannoitukselle sekä kalkitukselle.

Ohran kasvinsuojelussa tulee rikkakasvi- ja laontorjunnan lisäksi ottaa huomioon erityisesti kasvitaudit. Tautitilanteen seuranta ja tautien tarpeenmukainen torjunta tulee suorittaa asianmukaisesti, sillä kasvitaudit aiheuttavat sadon määrän ja laadun heikkenemistä.

Markkinahintatietoihin

Samankaltaista sisältöä