Olet täällä

Kaura

Kauraa viljellään Suomessa pääasiassa rehuksi. Myös kauran elintarvikekäyttö sen hyvien terveysominaisuuksien ansiosta on nykyään merkittävää, samoin kauran vienti. Tavoitteena kauran viljelyssä on suuren sadon lisäksi käyttötarkoituksen mukainen laatu. Erityisesti tärkeitä ovat suuri jyväkoko ja sadon puhtaus. 

Kauran lajikevalikoima on laaja, ja vaihtoehtoja on tarjolla eri kasvuaikaluokkiin ja käyttötarkoituksiin.
Kaura on muita viljoja vaatimattomampi kasvi maan pH:n suhteen, mutta hyviä satoja tuottaakseen sekin tarvitsee hyväkuntoisen maan. Huomioitavaa on myös, että kauran vedentarve on muita viljoja suurempi, mikä on hyvä huomioida lohkovalinnassa.

Uusien myöhäisempien ja erittäin satoisten kauralajikkeiden viljelyyn esimerkiksi lannoituksen suhteen tulee panostaa, jotta niiden satopotentiaali saadaan käyttöön. Kauran lannoituksessa tulee erityistä huomiota kiinnittää mangaanin saatavuuteen hyväkuntoisilla mailla. 

Kasvinsuojelulla varmistetaan lehtien terveys ja siten hyvä yhteyttämiskyky, mikä lisää kasvien ravinteiden saantia ja hyväksikäyttöä esimerkiksi jyvän muodostumisessa. Kauran kasvinsuojelussa tulee rikkakasvi- ja laontorjunnan lisäksi ottaa huomioon erityisesti tuhoeläinten torjunta. Myös hometoksiinien ehkäisy viljelytoimenpitein on korostunut viime vuosina.  Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) on laatinut ohjeet hometoksiinien hallintaan.

Markkinahintatietoihin

Samankaltaista sisältöä