Olet täällä

Viljojen hehtolitrapainot laskeneet hieman viime vuodesta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira julkaisee viikoittain päivittyviä vuoden 2016 viljasadon laatutietoja. Oheiset tiedot ovat ennakkoja, jotka perustuvat noin kuuteensataan analysoituun näytteeseen.

Tänä vuonna kauran hehtolitrapaino on keskimäärin 56,9 kiloa. Luku on korkeampi kuin viimeisen kolmen ja viiden vuoden keskiarvo, mutta kuitenkin viime vuotta matalampi. Myöskin pieniä jyviä on kaurassa viime vuotta enemmän.

Ohrallakin hehtolitrapaino on ollut tänä vuonna viime vuotta matalampi, keskimäärin 64,8 kiloa. Ohralla ja kauralla valkuaispitoisuudet ovat olleet pienemmät kuin kolmen ja viiden viime vuoden keskiarvo.

Kevätvehnällä valkuaispitoisuus on noin prosenttiyksikön viime vuotta korkeampi. Kevätvehnällä hehtolitrapaino on keskimäärin 79,6 kiloa, ja sen sakoluku on noussut viime vuodesta reilusti. Syysvehnän hehtolitrapaino on tänä vuonna keskimäärin 79,2 kiloa. Myös vehnillä hehtolitrapaino on hieman viime vuotta alhaisempi.

Rukiin keskimääräinen sakoluku puolestaan laski reilusti viime vuodesta. Hehtolitrapaino rukiilla on tänä vuonna noin 77,3 kiloa.

Viljan laatuseuranta taulukot löytyvät Eviran verkkosivuilta.

Lähde: Evira

Kommentit

Samankaltaista sisältöä