Olet täällä

Kylvöille-sarja 3/15 - Kaikki irti kaurasta

Uusien kauralajikkeiden satopotentiaali on korkea, ja viljelyyn panostamalla voidaan saavuttaa huippusatoja.

Kauraa voidaan käyttää monipuolisesti. Se on erinomaista raaka-ainetta niin elintarviketeollisuuteen kuin rehuksikin. Lisäksi suomalaisella kauralla on hyvä maine maailmalla, joten sitä menee myös vientiin merkittäviä määriä.

Uudet lajikkeet palkitsevat viljelijän

Hyviä vaihtoehtoja laatukauran tuotantoon on kaikissa kasvuaikaluokissa. Uusi aikainen Meeri on markkinoiden suurijyväisin aikainen kaura. Muiltakin laatuominaisuuksiltaan se on kasvuaikaluokkansa kärkeä. Meerin myötä aikaisen kauran käyttömahdollisuudet myllykäytössä ja vientikaurana ovatkin parantuneet huomattavasti. Meeri on aikaisuudestaan huolimatta myös erittäin satoisa.

Jo pidempään markkinoilla ollut Steinar on lunastanut paikkansa viljellyimpien kauralajikkeiden joukossa ja se soveltuukin hyvin kauran eri käyttötarkoituksiin. Erittäin lujakortinen Steinar päihittää satoisuudessaan monet muut markkinoilla olevat kaurat. Kasvuajaltaan se on melko myöhäinen. Steinarin laatuetuna on iso jyvä sekä monia muita myöhäisiä kauroja alhaisempi kuoripitoisuus.

Huippulaadukas Iiris-kaura on menestynyt erittäin hyvin myöhäisen kauran tuotantoalueilla, ja lujan kortensa ansiosta myös kevyemmillä maalajeilla. Iiriksen sadon laatu on erinomainen. Jyvä on vaalea ja ohutkuorinen ja jyväkoko iso. Alle 2 mm:n jyvien osuus Iiriksen sadosta on hyvin pieni ja hehtolitrapaino myöhäisten elintarvikekaurojen parhaimmistoa. Iiris soveltuu siten erinomaisesti myllykaurakäyttöön.

Panosta kauran viljelyyn

Kaura soveltuu hyvin oloissamme viljeltäväksi, ja menestyy monilla maalajeilla ollen esim. muita viljoja joustavampi maan pH:n suhteen. Kauralohkoa valittaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että kauran veden tarve on suurempi kuin muilla viljoilla.

Uusien lajikkeiden korkea satopotentiaali kannattaa huomioida lannoitusta tehdessä. Lannoitus voidaan myös kauralla jakaa. Hyväkuntoisilla mailla mangaanin ja muiden hivenravinteiden riittävyys tulee varmistaa.

Lujakortinen ja kasvuajaltaan tilan olosuhteisiin hyvin sopiva lajike varmistaa osaltaan sadon laatua. Pystykasvuston puiminen on tehokkaampaa, ja myös taudinaiheuttajat viihtyvät pystykasvustossa huonommin kuin lakoviljassa.

Tutustu kauralajikkeiden ominaisuuksiin ja koetuloksiin tarkemmin Farmitin lajikkeet-osiossa.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä