Olet täällä

Vaikeuttaako EU:n suuri kaurasato Suomen vientiä?

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grainsin päivittämien tuotantoennusteiden mukaan EU:n kaurantuotanto kasvaa viime vuodesta huomattavasti, jopa 1,1 milj. tn nousten 9 milj. tonniin. Kasvua tapahtuisi viime vuoteen verrattuna etenkin Espanjassa, Tanskassa, Saksassa ja Ruotsissa. Samaan aikaan Suomen tuotantomäärien ennustetaan jäävän viime vuotta 80 000 tn pienemmäksi. 

Kauran käyttö elintarvikkeeksi kasvaa kaudella 2020/21. Yhteensä elintarvikepuolelle ennustetaan käytön lisääntyvän 35 000 tn nousten 1,5 milj. tonniin. Kysynnän kasvua elintarvikepuolelle povataan Suomeen ja Iso-Britanniaan. Kauran rehukäytön ennustetaan lisääntyvän viime kuusta 650 000 tn nousten 6,2 milj. tonniin. Syynä rehukäytön lisääntymiseen on kasvanut kauratarjonta sekä vehnän tarjonnan pienentyminen.

Kauran vientikauppa vähenee

Kaurakauppa EU:n sisämarkkinoilla vähenee jääden 1 milj. tonnin tasolle. Tämä johtuu etenkin tuontitarpeiden vähentymisestä Espanjassa, Belgiassa ja Saksassa. Tämän ennustetaan näkyvän vientimäärien tippumisena Suomessa, Baltian maissa ja Iso-Britanniassa.

Kolmansien maiden vienteihin ei ennusteta suuria muutoksia. EU:n vientimäärien ennustetaan pysyvän kauden 2019/20 tasolla n. 220 000 tn:ssa. EU:ssa olisi hyvien satonäkymien seurauksena enemmänkin vientipotentiaalia, mutta hyvää satoa on ennustettu myös Kanadaan sekä muille kauran päätuotantoalueille.

2020/21 EU:n kauravarastojen ennustetaan nousevan 1,4 milj. tonniin. Varastot kasvavat etenkin Puolassa, Ruotsissa ja Espanjassa, mutta myös Saksan varastoissa alkaa näkyä kasvua ennusteiden toteutuessa. Raskas kauramarkkina sekä varastojen kasvu indikoivat kauranhintojen pysyvän maltillisina.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä