Olet täällä

EU:n kauratase kevenee, mikä parantaa Suomen vientimahdollisuuksia

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains on laatinut uusimman arvion markkinakauden 2020/21 EU 28:n kauravarastoista. Tässä ennusteessa se pienensi arvioitaan kauravarastojen määrästä hieman verrattuna edelliseen ennusteeseen. Syynä tähän on mm. Viron kasvanut kauran rehukäyttöarvio, Tanskan tuontiarvion pienentyminen ja elintarvikekäyttöarvion kasvu sekä Suomen kauran käyttöarvion kasvu. Saksassa kauran loppuvarastoarvio sen sijaan kasvoi tuontimäärien kasvaessa. Kun tarkastellaan EU:n suurimpia kauramaita, loppuvarastojen arvioidaan kasvavan Suomessa, Tanskassa, Puolassa ja Ruotsissa.

Markkinakauden 2021/22 kauratasearvio kevenee nykyisestä kaudesta

EU 27 + UK kauran tuotantoennuste tulevalle kaudelle on huomattavasti pienempi kuin kuluneen kauden suuri tuotantoarvio. Ennusteen mukaan tuotantomäärä olisi noin 8,6 miljoonaa tonnia eli 840 000 tn pienempi kuin kuluneella kaudella. Tämäkin ennuste on silti suurempi kuin viimeisen viiden vuoden keskiarvoinen tuotantomäärä.

Kauran elintarvike- ja teollisen käytön ennustetaan kasvavan 60 000 tn kuluneesta kaudesta. Kasvua tapahtuu etenkin Latviassa, Suomessa ja Saksassa. EU 27-alueen elintarvikekäyttöennuste tulevalle kaudelle on 1,1 milj. tn ja Iso-Britannian ennuste 0,6 milj. tn.

Kauran rehukäyttöennuste sen sijaan laskee kuluneesta kaudesta, mikä johtuu muiden viljojen alan kasvusta ja niiden kauraa paremmasta kilpailukyvystä. EU 27:n rehun käyttöennuste tulevalle kaudelle on 5,8 milj. tn ja Iso-Britannian ennuste 0,4 milj. tn.

EU:n sisäistä kaurakauppaennustetta on laskettu viime ennusteesta hieman, sillä Saksan ja Latvian tuontitarve pienentyy. Kuluvaan kauteen verratessa EU 27:n sisäisen kaurakaupan ennustetaan jäävän pienemmäksi ollen noin 1,1, milj. tonnia. Kolmansiin maihin kauran vientiä ennustetaan olevan tulevalla kaudella hieman enemmän kuin kuluneella, vientiennuste on 180 000 tn. Vaikka EU 27:n kauran kokonaistarjonta pienentyy, niin Suomen ja Ruotsin ennustetaan onnistuvan viennissä Yhdysvaltoihin. Toisaalta Espanjan vientimäärien ennustetaan laskevan Algeriaan ja Sveitsiin (sekä Saksaan).

Kun tarkastellaan EU 27:n loppuvarastoennustetta markkinakaudelle 2021/22, sen uskotaan laskevan kauden 2020/21 raskaan loppuvaraston jäljiltä. Kolmansiin maihin tapahtuvaan kauran vientiin uskotaan olevan paremmat mahdollisuudet, sillä kauran kanssa kilpailevien kasvien pinta-ala kasvaa mm. Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Kommentit

Samankaltaista sisältöä