Olet täällä

Kauran tuotantomäärät tippunevat EU:ssa tulevalla markkinakaudella - kauratase silti raskas

Kauraa tuotettiin kaudella 2020/21 paljon, mutta varastojen paisumista hillitsi se että, muiden viljojen rehukäytön väheneminen kasvatti kauran rehukäyttöä.

EU 28 markkinakauden 2020/21 kauran tuotantoennustetta päivitettiin 9,4 miljoonaan tonniin. Suomen tuotantoarvio nousi 1,2 miljoonaan tonniin, mutta Romanian pinta-alan päivittyminen pienemmäksi laski kokonaistuotantoennustetta. Tuotantoennuste on 1,4 miljoonaa tonnia suurempi kuin kaudella 2019/20, ja 1,5 miljoonaa tonnia suurempi kuin viiden vuoden keskiarvo.

Elintarvikekauran käyttöennuste kaudelle 2020/21 on nyt 1,6 miljoonaa tonnia. Määrä on hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin kasvaen 0,1 miljoonaa tonnia. Ennustetta nostettiin Belgian ja Alankomaiden nostaessa käyttöennusteitaan.

Rehunkäyttöennuste on selvästi suurempi kuin vuotta aikaisemmin nousten 1,3 miljoonaa tonnia 6,7 miljoonaan tonniin. Kauran runsas tarjonta on siirtänyt käyttöä pois muilta kilpailevilta rehukasveilta kauralle.

Kauraa liikkuu ennusteen mukaan sisämarkkinoilla 1,2 miljoonaa tonnia valtiorajojen yli. Suurimpia vientimääriä tehdään Saksaan, Tanskaan ja Alankomaihin. Suurimmat viejät ovat Suomi, Ruotsi ja Puola.

Kolmansiin maihin kauran vientiennustetta laskettiin aikaisemmasta ennusteesta vientiennusteen ollessa 120 000 tn. Vienti kolmansiin maihin jää vuotta aikaisemmasta 90 000 tn, jos ennuste toteutuu. Kauraa on ollut runsaasti globaaleilla markkinoilla liikkeellä, mikä näkyy EU:n vientimäärissä.

Kauden 2020/21 loppuvarastoennuste kasvaa. Kauravarastojen kasvaminen keskittyy Suomeen, Tanskaan ja Espanjaan.

Markkinakaudella 2021/22 kauran tuotantomäärien ennustetaan tippuvan, mutta kauratase silti raskas

EU:n (EU 27 + UK) kauran tuotantoennuste kaudelle 2021/22 on 8,8 miljoonaa tonnia. Se on noussut viime ennusteesta Tanskassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Ranskassa pinta-alojen kasvettua. Alaa on siirtynyt ohralta kauralle. Pinta-alaksi ennustetaan 2,68 miljoonaa hehtaaria (EU 27 + UK). Tuotantoennuste on silti pienempi kuin kuluneella kaudella viime kauden korkeiden satotasojen takia.

EU 27 kauran elintarvikekäytön ennustetaan olevan suurempaa kuin kuluneella kaudella käyttömäärän noustessa 1,1 miljoonaan tonniin. Iso-Britannian ennuste on 0,6 miljoonaa tonnia.

Kauden 2021/22 EU 27:n kauran rehukäyttöennuste on viime kautta pienempi, 5,5 miljoonaa tonnia. Näin se näyttäisi palautuvan keskimääräiselle EU 28:n tasolle (5,9 miljoonaa tonnia) kauden 2020/21 suurten käyttömäärien jälkeen.

Kauran vientimahdollisuudet paranevat?

Kauran liikkumisen EU:n sisämarkkinoilla ennustetaan olevan kulunutta kautta pienempää, sillä rehukäytön pienentyessä kauraa liikkuu vähemmän. Toisaalta Suomen viennin Isoon-Britanniaan ennustetaan kasvavan kuluneesta kaudesta.

Kolmansiin maihin ennustetaan suurempia vientimääriä kuin kuluneella kaudella, n.  210 000 tn. Ruotsin ja Suomen viennit Yhdysvaltoihin voivat lisääntyä Pohjois-Amerikan kaura-alan pienennyttyä viime keväästä.

Tulevalla kaudella loppuvarastojen ennustetaan yhä kasvavan johtuen etenkin kauran rehukäytön pienentymisestä.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Kommentit

Samankaltaista sisältöä