Olet täällä

EU:n kauran tuotantoennustetta laskettiin kuluvalle markkinakaudelle

EU-alueen kauran tuotantoennustetta on laskettu viime kuun ennusteeseen verrattuna, sillä Pohjois-Euroopan kuuma ja kuiva kasvukausi heikensi jyväntäyttymistä ja näin ollen satoa. Toisaalta muun muassa Irlannissa ja Romaniassa sekä Isossa-Britanniassa kauran tuotantoennuste on odotettua parempi. EU:n kauran tuotantoennuste kaudelle 2021/22 on 7,95 milj. tn, mikä on edelleen varsin suuri. EU:n + UK:n tuotantoennuste on 9,1 milj. tn.

Kauran kokonaiskäyttö laskussa

Kauran elintarvikekäyttöön ei tehty suuria muutoksia viime kuun ennusteesta. Viime kauteen verrattuna käyttöennuste nousee 1,1 miljoonaan tonniin EU:n alueella. EU:n alueella kauran käyttö elintarvikkeeksi on jatkanut kasvua etenkin Latviassa, Suomessa ja Saksassa. Myös Iso-Britanniassa käyttö on lisääntynyt tasaista tahtia.

Kauran rehukäytön ennustetaan laskevan selkeästi viimekaudesta (EU + UK -0,6 milj. tn) johtuen kauran heikommasta tarjonnasta ja muiden viljojen kilpailukykyisestä hintatasosta. EU:n kauran rehukäyttöennuste kuluvalle kaudelle on 5,8 milj. tn.

Kauran vientimahdollisuudet EU:sta Yhdysvaltoihin paranevat?

EU:n kauran liikkumisen sisämarkkinoilla arvioidaan pysyvän viime kuun ennusteen tavoin 0,8 milj. tonnissa. Kauraa arvioidaan liikkuvan vähemmän kuin viime kaudella Saksan, Alankomaiden ja Tanskan pienentyneen tuontitarpeen seurauksena.

Viennin kolmansiin maihin ennustetaan kasvavan etenkin Ruotsista ja Irlannista. Suomesta sen sijaan ei uskota vietävän poikkeuksellisen suuria määriä pienentyneen tuotantoennusteen takia. EU:n alueelta vientiä ennustetaan tehtäväksi enemmän kuin viime kaudella.

Kauran varastojen ennustetaan olevan raskaat kauden 2021/22 loputtua. Tämä johtuu etenkin kauran rehukäyttöennusteen pienentymisestä. Valoa luo mahdollisuus kauran vientiin Yhdysvaltoihin Kanadan tiukentuneen kauran tarjonnan seurauksena.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä