Olet täällä

Uusimman tuotantoennusteen mukaan kauralle on EU:n alueella kysyntää myös jatkossa

Kauden 2021/22 kauran tuotantoennuste EU + UK -alueella on ranskalaisen analyytikkotalo Strategie Grainsin tuoreimman arvion mukaan 8,8 milj. tonnia, eli 0,7 milj. tonnia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Euroopan Unionin alueella kauran tuotanto laski 7,6 miljoonaan tonniin. Vaikka arvio EU:n alueella on pienempi kuin vuotta aikaisemmin, on se suurempi kuin viiden vuoden keskiarvoinen sato.

EU:n kokonaisarviota laskivat aikaisemmista arvioista huomattavasti Suomen ja Ruotsin päivitetyt pienet tuotantoarviot. Sen sijaan mm. Saksa ja Ranska tuottivat arvion mukaan kohtuullisen suuren sadon viime kesänä.

Elintarvikekäyttö kasvaa, rehukäyttökin yhä suurta

Kauran elintarvikekäyttö jatkaa kasvuaan viime vuosiin verrattuna mutta hidastuen. EU:n käytön arvioidaan nousevan 1,1, milj. tonniin ja Iso-Britannian 0,5 milj. tonniin. Käytön kasvua ennustetaan etenkin Latviaan, Suomeen, Ruotsiin, Saksaan ja Espanjaan. Uusien tehtaiden valmistuttua ja käynnistyessä tarve laadukkaalle kauralle kasvaa voimakkaammin.

EU -alueen kauran rehukäytön arvioidaan pienentyvän viime kauteen verrattuna 6,1 milj. tonniiin, mutta se on edelleen suuri verrattuna viime vuosien keskimääräiseen käyttöön (5,7 milj. tn). Aikaisemmista kauden käyttöennusteista Suomen rehukäyttöä nostetiin 25 tuhatta tonnia 443 tuhanteen tonniin, mutta samalla mm. Ruotsin käyttöennustetta laskettiin maan pienentyneen tarjonnan seurauksena. Saksassa kauran rehukäytön arvioidaan kasvavan tällä kaudella muiden viljojen, etenkin ohran, tarjonnan ollessa kohtuullisen tiukkaa.

Heikko sato, vienti ja lisääntynyt käyttö pienentävät varastoja

Kauran liikkuminen EU:n sisällä arvioidaan olevan viime kautta pienempää. Kauran vienti kolmansiin maihin ei ole ollut niin suurta, kun ennustettiin, mutta viennin arvioidaan silti olevan tällä kaudella 150 tuhatta tonnia suurempaa kuin viime kaudella etenkin Suomesta ja Ruotsista.

Kauravarastojen ennustetaan pienentyvän EU:n alueella tällä kaudella tuotannon pienennyttyä, viennin kasvaessa ja kauran rehukäytön lisääntyessä.

Alustava arvio vuoden 2022 kaura-alasta

Strategie grains on julkaissut ensimmäiset ennusteet vuoden 2022 kaura-alasta. Ennuste voi muuttua vielä näin aikaisessa vaiheessa kasvukautta paljon johtuen mm. kylvöolosuhteista ja muiden viljojen sekä tuotantopanosten hinnoista.

EU + UK:n kaura-alaksi ennustetaan olevan tulevalla kasvukaudella 2,58 miljoonaa hehtaaria. Tuotantomäärä keskisadoilla on EU:ssa ennusteen mukaan 8 miljoonaa tonnia. Satotasot palautuvat ennusteen mukaan Suomessa ja Ruotsissa viime vuoden romahduksesta tavalliselle tasoille. Tuotanto kasvaa myös Baltiassa ja Tanskassa, missä satomenetykset haastavan kasvukauden seurauksena olivat merkittäviä.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR (Uutinen kokonaisuudessaan täällä.)

Otsikko: 

Kommentit

Hölmölä

Ei ainakaan Suomessa viljellä näillä hinnoilla mutta Kiinasta saa halvalla ostaa.

Samankaltaista sisältöä