Olet täällä

Broadway - tehokkuutta vehnän ja rukiin rikkakasvien torjuntaan

Broadwaylla saadaan tehoa heinämäisiin ja leveälehtisiin rikkakasveihin yhdellä valmisteella

Tehokkuus tarkoittaa Broadway:n yhteydessä montaa asiaa. Se tarkoittaa tehoa heinämäisiin ja leveälehtisiin rikkakasveihin yhdellä valmisteella ja vähemmän ruiskutuskertoja, kun samaan ruiskuun voi sekoittaa rehevissä kasvuoloissa CCC:n kasvunsäätelyyn tai MCPA:n ohdakkeen ja valvatin torjuntaan. Myös ruiskutusajankohdan valintaan saadaan joustoa, koska rikkakasvien ruiskutuksen voi tehdä Broadway:llä viileissäkin olosuhteissa.

Teho leveälehtisiin rikkakasveihin

Broadway:n kaksi tehoainetta on optimoitu antamaan parhaan mahdollisen tuloksen leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan. Pyroksulaami ja florasulaami yhdessä antavat tehoa saunakukantorjuntaan nujertaen talvehtineenkin isoksi venyneen saunakukan ja kevätitoiset saunakukat tulevat torjuttua siinä samalla. Erinomaiset tehot saadaan myös orvokkiin, mataraan, pihatähtimöön, pillikkeeseen ja savikkaan. Kevätvehnällä rikkakasvien torjunta Broadway:llä tehdään ennen viljan korrenkasvunalkua.

Syysviljojen rikkakasvien torjunta kannattaa tehdä aikaisin keväällä kasvun alettua, jolloin vehnä/ruis pääsevät hyödyntämään kevätkosteuden ja ravinteet, eivätkä joudu jakamaan niitä rikkakasvien kanssa. Tällöin myös talvehtineet rikkakasvit saadaan helposti torjuttua niiden ollessa pieniä. Mikäli vehnä/ruiskasvusto jostain syystä jää avoimeksi ja rikkakasveja esim. matara tai pihatähtimö taimettuu myöhemmin se voidaan torjunta tehdä joustavasti esim. Starane 333 HL tai Quelex valmisteilla yhdistettynä lippulehtivaiheen tautiaineruiskutukseen.  

Teho heinämäisiin rikkakasveihin

Broadway tehoaa laajasti heinämäisiin rikkakasveihin kuten myös hukkakauraan. Heinämäiset rikkakasvit lähtevät kasvuun aikaisin keväällä ja ne saadaan parhaiten torjuttua niiden ollessa pieniä.  Broadwayllä saadaan tehoa mm. luohoon, raiheinään, kattariin, karheanurmikkaan. Torjuttaessa timoteitä, ruiskutus tehdään timotein ollessa pientä, ennen timotein korrenkasvun alkua.

Broadway tehoaa juolavehnään sen ollessa alle 6 lehtiasteella, tämän jälkeen teho nopeasti heikkenee. Broadway pitää juolavehnän kurissa vehnäkasvuston alla kasvukauden aikana, puinnin jälkeen juolavehnän torjunta tulee viimeistellä glyfosaattikäsittelyllä. 

Hukkakauran torjunta tehdään hukkakauran kehityksen mukaan, ja ruiskutus tulee tehdä  hukkakauran pensomisen aikana. Broadway on lehtivaikutteinen ja tehoa saadaan vain ruiskutushetkellä itäneisiin hukkakauroihin. Mikäli hukkakaura on kasvanut isoksi, on hukkakauran torjunta syytä tehdä erityisesti hukkakauran torjuntaan tarkoitetuilla valmisteilla.  

Kevätvehnän rikkakasvien torjunta. Kuvassa vasemmalla käsittelemätön ja kuvassa oikealla ruiskututettu Broadway 150g/ha +Dassoil 0,5 l/ha.

Seokset

Broadway:llä on vehnään ja rukiiseen korrensäädevaikutusta, tarvittaessa Broadway:hin voidaan sekoittaa korrensääteistä CCC:tä alinta annosmäärää käyttäen. Sekoitukset Ceronen, Terpalin,  Modduksen tai muiden samaa tehoainetta sisältävien korrensääteiden kanssa eivät ole sallituja. Broadway voidaan sekoittaa joustavasti tuhohyönteisten torjunta-aineiden ja useimpien kasvitautien torjunta-aineiden kanssa sekä MCPA:n kanssa.

Käyttömäärät

Broadway on raemainen kahden tehoaineen valmis seos, johon lisätään Dassoil kiinnite. Käyttömäärä kevätvehnällä on Broadway 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha ja käytetään viimeistään kasvuasteella BBCH 32. Syysvehnällä ja rukiilla käyttömäärä on Broadway 165 -220 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha.  Alinta käyttömäärää käytetään kun pääasiallisesti torjutaan leveälehtisiä rikkakasveja aikaisessa vaiheessa ja ylintä 220 g/ha käyttömäärää kun torjutaan hukkakauraa ja heinämäisiä rikkakasveja. Syysviljojen rikkakasvien torjunta voidaan Broadway:llä tehdä aina kasvuasteelle BBCH 39 eli lippulehtivaiheeseen saakka, mutta paras torjuntatulos saavutetaan rikkakasvien ollessa pieniä.

Tuote on saatavana Viljelijän Avena Berneriltä!

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä