Olet täällä

Osa viljelijätuista tulee hakea ennen päätukihakua

Viljelijöiden päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa huhtikuun lopulla. Ennen päätukihakua asianosaisten on haettava Vipu-palvelussa kansallisia kotieläintukia, sokerijuurikkaan kuljetustukea sekä kasvihuonetuotannon tukea.

Kasvihuonetuki haettavana 6.3. saakka

Kasvihuoneyrittäjät voivat hakea kasvihuonetukea 6.3.2020 asti Vipu-palvelussa. Viime vuoden tukihaun perusteena olleet kasvihuoneet perustietoineen ovat hakijan apuna sähköisessä asioinnissa. Jos huoneiden perustietoihin ei ole tullut muutoksia, Vipussa tarvitsee syöttää vain kasvien vuoden 2020 viljelytiedot.  

Jos kasvihuoneyrittäjä ei ole aikaisemmin hakenut tukea Vipu-palvelussa, hänen tulee täyttää ja palauttaa kuntaan lomake 456. Näin varmistetaan, että hakijan tiedot ja asiointioikeudet ovat kunnossa.

Kansalliset kotieläintuet haettavissa 27.3. saakka

Kansallisten kotieläintukien haku on auki 27.2.–27.3. Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä pohjoisen kotieläintuen ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista. Pohjoista kotieläintukea hakevilla viljelijöillä tulee olla voimassa eläintukien osallistumisilmoitus. Ilmoituksen naudoista, uuhista ja kutuista voi tarvittaessa tehdä tukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa.

Sokerijuurikkaan kuljetustuen haku aikaistuu viime vuodesta

Vuoden 2019 sokerijuurikkaan kuljetustuen haku alkaa 9.3. ja päättyy 27.3. Tuki maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena korvaamaan sokerijuurikkaan viljelijöille sen kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kolmen verovuoden aikana maatalouden de minimis -tukea voidaan myöntää tilaa kohti enintään 20 000 euroa ja kaikkia de minimis -tukia enintään 200 000 euroa. Tämän vuoksi tukihaussa on ilmoitettava maatilayrityksen verovuodet ja aiemmat tilalle myönnetyt de minimis -tuet.

Sokerijuurikkaan kuljetustuen hakuohjeet julkaistaan ruokavirasto.fi-sivustolla, kun tuen määrä on vahvistettu. Hakuohjeessa kerrotaan tuen määrä kuljetusmatkojen mukaan.

Päätukihaku päättyy 15.6.

Päätukihakemuksen palautukseen viljelijöillä on aikaa huhtikuun lopulta kesäkuun puoliväliin. Päätukihaussa maatilat voivat hakea mm. luonnonhaittakorvausta, nuoren viljelijän tukia, perustukea sekä ympäristökorvausta.

Päätukihaussa on mahdollista hakea jatkoa ympäristö- ja luomusitoumuksiin sekä ympäristösopimuksiin. Jatkositoumukset ja -sopimukset ovat voimassa 30.4.2021 asti.

Viljelijätukien hakuopas julkaistaan ruokavirasto.fi-sivustolla maaliskuun aikana.

Lähde: Ruokavirasto; "Viljelijätukien vuosikello"

Täältä löydät Viljelijätukien vuosikellon kokonaisuudessaan

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä