Olet täällä

MMM:ltä linjaus ulkomaisen kausityövoiman maahantulosta

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 25.3. viranomaisryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida työntekijöiden maahantuloa poikkeustilanteessa Suomen rajojen ollessa pääsääntöisesti kiinni ja ulkomaisen työvoiman pääsy ulkomailta Suomeen vaikeutunut merkittävästi.

Viranomaisten arvion pohjalta on valmistunut listaus huoltovarmuuden kannalta akuuteista ja eri toimialojen toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä, joiden osalta maahanpääsy tulee varmistaa myös poikkeusoloissa. Näitä toimialoja ovat mm. maa-, puutarha- ja kalatalous- sekä metsäsektori.

Selvityksessä todetaan, että ulkomaista kausityövoimaa on välttämätöntä hyödyntää niissä maa- ja metsätalouden tehtävissä, joissa vaaditaan sellaista asiantuntemusta, joka on kertynyt aiempien vuosien työskentelystä kyseisessä paikassa. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala arvioi kriittisen työvoiman ensi vaiheen määräksi 1500 työntekijää. Ulkomaisen kausityövoiman rinnalla valmistellaan myös kotimaassa olevan työvoiman saatavuuteen tähtääviä toimia.

Ministeriöissä on koottu tarkempi ala- ja tehtäväkohtainen listaus työtehtävistä, jotka eivät siedä viivästystä ja joiden suorittamatta jäämisellä olisi merkittävä vaikutus huoltovarmuuteen tai toimialan toimintaan. Listaus ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä vaan päätöksen välttämättömästä liikenteestä tekee rajatarkastusviranomainen kullakin rajanylityspaikalla tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Työnantaja laatii selvityksen rajaviranomaisille

Poikkeusoloissa kaiken toiminnan lähtökohtana on kansanterveyden suojelu, joten kaikki rajan ylitykset on perusteltava erittäin tarkasti. Työnantajan tehtävänä onkin perustella erillisellä lomakkeella, että työtehtävä on työryhmän arviossa tarkoitetusti huoltovarmuuden tai toimialan kannalta välttämätön. Työnantajan tulee toimittaa lomake työntekijälle työtehtävien välttämättömyydestä esitettäväksi rajavartioviranomaiselle rajanylitystilanteessa.

Myös muiden, normaalisti voimassaolevien maahantulon edellytysten tulee täyttyä. Maahanmuuttovirasto myöntää tarvittavan luvan sillä perusteella, että työntekijä on tulossa hoitamaan huoltovarmuuden kannalta kriittistä tehtävää.

Saapuvat karanteeniin. Työnantaja vastaisi kuljetuksesta.

Saapuville työntekijöille toimitetaan koronaan liittyvät turvaohjeet etukäteen. Kaikki maahan tulevat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Työnantajien vastuulla on järjestää kuljetukset saapumispaikasta karanteenipaikkaan.

Karanteeninomaisten olosuhteiden osalta noudatetaan maahan tulevia matkustajia koskevia THL:n voimassa olevia ohjeita. Jos muusta poikkeavaa erityistä valvontaa työpaikkojen osalta tarvitaan, valvontojen yksityiskohdista voidaan sopia käytännön tasolla terveydenhuoltoalan viranomaisten ja alan järjestöjen kanssa.

Maa- ja metsätalousalan toiminnan kannalta kriittisiksi listatut työtehtävät:

Maa-, puutarha- ja kalatalous

  • kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon ja terveyden kannalta välttämättömät työt
  • kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa, ml. rehuntuotanto
  • ammattikalastuksen työt
  • välttämättömät työt maatalous- ja puutarhatuotannolle suoria palveluja tuottavissa yrityksissä ja yhteisöissä (esim. elintarvikkeiden jatkojalostus, koneiden korjaus jne.)

Metsäsektori

  • metsän istutus- ja kylvötehtävät, metsätaimitarhoilla tehtävä työ

Maa- ja metsätalousministeriö informoi toimijoita maahantuloon liittyvistä toimenpiteistä pikaisesti tarkemmin.

Lue koko MMM:n tiedote

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä