Olet täällä

Fosfori on välttämätön

Fosfori on elintärkeä kasveille. Se vaikuttaa kasviin monin tavoin. Fosfori on energian lähde, kasvuston ja juurten kehityksen nopeuttaja ja sillä on tärkeä rooli aineenvaihdunta- ja entsyymitoiminnoissa. Fosfori auttaa veden ja ravinteiden otossa, mikä vaikuttaa suoraan nurmisadon määrään ja laatuun.

Fosfori on elintärkeä märehtijöille ja hevosille. Ne saavat fosforia säilörehusta, laidunnurmesta ja heinästä ja ne tarvitsevat sitä energian tuotantoon ja luuston sekä hampaiden kehitykseen.

 

Fosforipitoiset YaraMila Y3 ja Y4 nostivat säilörehusadon määrää ja fosforipitoisuutta Hankkijan nurmen kasvuohjelman havaintokaistoilla Simossa 2017. YaraMila NK2:n vaihto YaraMila Y4:ään tuotti sadonlisää 1 100 kuiva-ainekiloa/hehtaari ja 27 % korkeamman fosforipitoisuuden säilörehuun. Tulokset osoittavat myös sen, että samanaikaisesti on huolehdittava riittävästä kaliumin määrästä.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä