Olet täällä

Eläinmääräilmoitus tehtävä Vipu-palvelussa viimeistään 15.2.2016

Eläinrekisterien tiedot (naudat, siat, lampaat, vuohet) ovat useiden tukien myöntämisen perusteena. Saadakseen tuen myös muista kuin rekisterissä olevista eläimistä (siipikarja) tai saadakseen huomioiduksi eläintiheyslaskennassa muut kuin rekisterieläimet (siipikarja, hevoset, ponit) viljelijän on tehtävä eläinmääräilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 15.2.2016.

Ilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa helmikuun alusta lähtien. Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella 461 tai 179.

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta sekä eläinten hyvinvointikorvausta sikojen ja siipikarjan osalta. Eläinmääräilmoitus on tehtävä myös, jos viljelijällä on luomukotieläintuotannon sitoumus ja tuotantotaukojen aikaiset alhaiset eläinmäärät halutaan jättää huomiotta eläintiheyslaskennassa.

Eläinrekisteritietojen oltava aina ajan tasalla

Eläinmäärät poimitaan eläinrekistereistä kertaluontoisesti. Uutta poiminta-ajoa ei tehdä, vaikka viljelijä huomaisi virheitä eläinten rekisteritiedoissa ja korjaisi niitä jälkikäteen. Siksi on tärkeää, että viljelijä tarkistaa tiedot ja pitää ne aina ajan tasalla sekä tekee eläinmääräilmoitukset ajallaan annettujen määräaikojen puitteissa. Eläimiä koskevan kirjanpidon on oltava myös aina ajan tasalla.

 

Lue tiedote kokonaisuudessaan Mavin nettisivuilta

 

Lähde: Mavi (Maaseutuvirasto)

Eläinmäärät poimitaan eläinrekistereistä kertaluontoisesti. Uutta poiminta-ajoa ei tehdä, vaikka viljelijä huomaisi virheitä eläinten rekisteritiedoissa ja korjaisi niitä jälkikäteen. Siksi on tärkeää, että viljelijä tarkistaa tiedot ja pitää ne aina ajan tasalla sekä tekee eläinmääräilmoitukset ajallaan annettujen määräaikojen puitteissa. Eläimiä koskevan kirjanpidon on oltava myös aina ajan tasalla. - See more at: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/elainmaarailmo...
Eläinmäärät poimitaan eläinrekistereistä kertaluontoisesti. Uutta poiminta-ajoa ei tehdä, vaikka viljelijä huomaisi virheitä eläinten rekisteritiedoissa ja korjaisi niitä jälkikäteen. Siksi on tärkeää, että viljelijä tarkistaa tiedot ja pitää ne aina ajan tasalla sekä tekee eläinmääräilmoitukset ajallaan annettujen määräaikojen puitteissa. Eläimiä koskevan kirjanpidon on oltava myös aina ajan tasalla. - See more at: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/elainmaarailmo...

 

Eläinrekisteritietojen oltava aina ajan tasalla
Eläinrekisteritietojen oltava aina ajan tasalla
Eläinrekisteritietojen oltava aina ajan tasalla

Eläinrekisterien tiedot (naudat, siat, lampaat, vuohet) ovat useiden tukien myöntämisen perusteena. Saadakseen tuen myös muista kuin rekisterissä olevista eläimistä (siipikarja) tai saadakseen huomioiduksi eläintiheyslaskennassa muut kuin rekisterieläimet (siipikarja, hevoset, ponit) viljelijän on tehtävä eläinmääräilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa (https://vipu.mavi.fi) viimeistään 15.2.2016.

Ilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa helmikuun alusta lähtien. Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella 461 tai 179.

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta sekä eläinten hyvinvointikorvausta sikojen ja siipikarjan osalta.

- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/elainmaarailmo...

Eläinrekisterien tiedot (naudat, siat, lampaat, vuohet) ovat useiden tukien myöntämisen perusteena. Saadakseen tuen myös muista kuin rekisterissä olevista eläimistä (siipikarja) tai saadakseen huomioiduksi eläintiheyslaskennassa muut kuin rekisterieläimet (siipikarja, hevoset, ponit) viljelijän on tehtävä eläinmääräilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa (https://vipu.mavi.fi) viimeistään 15.2.2016.

Ilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa helmikuun alusta lähtien. Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella 461 tai 179.

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta sekä eläinten hyvinvointikorvausta sikojen ja siipikarjan osalta.

- See more at: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/elainmaarailmo...

Kommentit

Samankaltaista sisältöä